Kongre Programı

numaralı SÖZEL ve POSTER Bildiri Listesi için tıklayınız...

18 Nisan 2019 Perşembe
 8:30-9:00 Kayıt  
  Salon-1 Salon-2 Salon-3

9:00- 10.00
Açılış    
Açılış Konuşmaları  
10.00-10:30 Kahve Molası
10.30-11.30 TFD 50 Yaşında

Belgesel
50. yıl plaket töreni
20. yıl plaket töreni

 11:30-12:30 METİN HARA ile söyleşi

12.30-13.30 Öğle Arası / Poster Değerlendirme-1 (P001-P050), p088, p114
                    Poster Jüri: Meral Sertel, Ebru Çalık Kütükçü
13.30-15:00 PANEL-1
Geleceğin Çalışma Alanları ve Fizyoterapistlerin Dokunuşları

Oturum Başkanları:

Candan Algun, Hanifegül Taşkıran


İşyeri fizyoterapistliği
Ali Kitiş
Okul Fizyoterapistliği
Ebru Özker
Kronik Hastalık Yönetiminde Fizyoterapi
Naciye Vardar Yağlı
Sağlıklı Hayat Merkezleri
Nilgün Pehlivan
PANEL-2
Nörolojik Rehabilitasyonun Geleceği: 4P (Prediction, Prevention, Plasticity, Participation)-Tahmin, Önleme, Plastisite, Katılım

Oturum Başkanları:
Ela Tarakçı, Filiz Kural Altuğ

Yapay Sinir Ağlarının Nörorehabilitasyonda Kullanımı
Güzin Kara
Nörolojik Hastalıklarda Çift Görev Aktiviteleri Düşmeyi Önlemede Kullanılabilir mi?
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu
Nörolojik Rehabilitasyon Uygulamalarının Nöroplastik Kanıtları
Muhammed Kılınç
Nörolojik Hastalıklarda Toplumsal Katılımın Artırılması
Beliz Belgen Kaygısız
SÖZEL OTURUM -1
(S001 … S018), s168

Oturum Başkanı:
Emin Ulaş Erdem


15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17.00 PANEL-3
Fizyoterapi Eğitiminin Geleceği

Oturum Başkanları:
Tülin Düger, Sibel Aksu Yıldırım

Fizyoterapi ve Çekirdek Eğitim Programı
Ayşe Karaduman
Program Geliştirme
Fatma Bıkmaz
Fizyoterapi Eğitiminde Dijital Öğrenme
Kürşat Çağıltay
Fizyoterapide Program Akreditasyonu
Sibel Aksu Yıldırım
PANEL-4
Konumuz Çocuk

Oturum Başkanları:
Ayşe Livanelioğlu, Hülya Kayıhan

Çocuk Hastalarla İletişim
Rukiye Turan Genç
Engelli Çocukta Fiziksel Aktivite
Duygu Türker
Çocuklarda Rehabilitasyonda Teknolojinin Yeri
Devrim Tarakçı
Engelli Çocuğun ToplumaEntegrasyonu
Hülya Kayıhan
15:30-16:40 
SÖZEL OTURUM-2
(S019 - S020… S032), s052

Oturum Başkanı:
Ertuğrul Demirdel


16:50-18:00
SÖZEL OTURUM-3

(S033 - S034… S045), s051

Oturum Başkanı:
Ayla Fil Balkan

19:00-  TFD 50. Yıl Yemeği (ücretlidir) detay için kongre yeri TFD masası
19 Nisan 2019 Cuma
  Salon-1 Salon-2 Salon-3
 9.00-10.30 PANEL-5
Türkiye’de Göçmen Sorunları ve Fizyoterapi Rehabilitasyon


Oturum Başkanları:
Kezban Bayramlar,
Umut Tuğay


Türkiye’de Göç Sorunları
Sema Buz

Sağlık Bakanlığı Göç Politikaları

Dünya Sağlık Örgütü Bakış Açısıyla Göç
Pavel Ursu


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bakış Açısıyla Göç
Tülin Düger
PANEL-6
Diyabet ve Fizyoterapi Rehabilitasyon


Oturum Başkanları:
Gülden Polat,
Neslihan Durutürk


Diyabet Yönetimi
Alper Sönmez

Çocukluk Çağı Diyabetinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Melda Sağlam

Erişkin Diyabette Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Mehtap Malkoç

Diyabetik Ayak
Hakan Uysal
SÖZEL OTURUM-4
(S046 - S047… S063), s145

Oturum Başkanı:
Gökşen Kuran Aslan


10.30-11.00 Kahve Molası
 11.00-12.30 PANEL-7
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)


Oturum Başkanları:
Hülya Arıkan, Zuhal Kunduracılar

GETAT Türkiye Araştırması
Zilan Bazancir, A. Kübra Şahan

Akupunktur
Hakan Özdemir

Müzik Terapi
Gözde Ölçer

Osteopati
Suat Dülger

Fonksiyonel Tıp
Zuhal Kunduracılar
KONFERANS-1

Oturum Başkanları:
Yavuz Yakut, Baran Yosmaoğlu

Klinik Araştırmalar
Mutlu Hayran

Fizyoterapide Hayvan Deneylerinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Konular
Murat Timur Budak
SÖZEL OTURUM-5
S064 - S065… S081), s175

Oturum Başkanı:

Özlem Akkoyun Sert
12.30-13.30 Öğle Arası / Poster Değerlendirme-2 (P051-P091), p028, p039, p095 
                    Poster Jüri: Öznur Büyükturan,  Ayşe Numanoğlu Akbaş
 13.30-15.00 KONFERANS-2

Oturum Başkanları:
Gül Yazıcıoğlu, Deniz İnal İnce


Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi
Emin Kansu

Bilimde Mükemmeliyet Merkezinin Yeri
Ayşe Turan
PANEL-8
21. Yüzyılda Egzersiz ve Spor

Oturum Başkanları:
Volga Bayrakcı Tunay, 
Haydar Demirel

Sağlıklı bir gelecek için egzersizin önemi
Bülent Ülkar

Çocuklarda Spor ve Bütünsel Gelişim
Gıyaseddin Demirhan

Sağlıklı bir yaşam için bireysel egzersiz planlama nasıl olmalı: Fizyoterapistin rolü
Erdem Yörükoğlu

Spor beslenmesinde gelecek: Nutrigenemik
Hüsrev Turnagöl
SÖZEL OTURUM-6
(S082 - S083… S099)

Oturum Başkanı:
Nuray Alaca


15.00-15.30 Kahve Molası
 15.30-17.00 PANEL-9
Dijital Çağda Teknoloji Devrimi ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Oturum Başkanları:
Nur Tunalı, Sema Savcı

Kardiyak Rehabilitasyonda Biosensörler
Sema Savcı

Kritik Hastaların Rehabilitasyonu ve Teknoloji
Deniz İnal İnce

Teknoloji Yardımlı Egzersiz Kapasitesi Değerlendirme ve Eğitim Sistemleri
Gökşen Kuran Aslan

Pulmoner Rehabilitasyonda Kullanıcı Bilgi Teknolojisi ve Davranışsal Müdahaleler
Neslihan Durutürk
PANEL-10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Değerlendirme ve Tedavi Seçenekleri: 50 yılda Evrim Geçirebilir mi?

Oturum Başkanları:
Fatih Erbahçeci,
Seyit Çıtaker


Hareket ve Fonksiyon
Salih Angın

Teknolojinin Girdiği Tedaviler
Gülden Polat

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Teknoloji
Filiz Çiledağ Özdemir

Yapay Zeka ve Fizyoterapi
Çetin Kaya Koç
15:30-16:40
SÖZEL OTURUM-7
(S100 - S101… S113)

Oturum Başkanı:
Gökmen Yapalı
16:50-18:00
SÖZEL OTURUM-8
(S114 - S115… S127)

Oturum Başkanı:
Emel Sönmezer


20 Nisan 2019 Cumartesi
  Salon-1 Salon-2 Salon-3
9.00-10:30

KONFERANS-3

Oturum Başkanları:
Ayşe Karaduman, 
Mintaze Kerem Günel

Nadir Hastalıklarda Özelleştirilmiş Tıp
Haluk Topaloğlu
Pediatriden Yetişkinliğe Geçiş: Zorluklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mintaze Kerem Günel

Nöromusküler Hastalıklarda Gelişen Tedaviler ve Fizyoterapistin Rolü
Öznur Yılmaz

PANEL-11
Ortopedide  ERAS ve uygulamaları

Oturum Başkanları: 
Aysun Yılmazlar, Filiz Can

Neden ERAS?
Aysun Yılmazlar
ERAS'ta ortopedik rehabilitasyonun önemi
Filiz Can
ERAS'ta proprioseptif rehabilitasyonun onemi
Zafer Erden
SÖZEL OTURUM-9
(S128 - S129… S144), s103

Oturum Başkanı:
İlke Keser


10.30-11.00 Kahve Molası    
 11.00-12.30 PANEL-12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yeni Bakış Açıları

Oturum Başkanları:
Arzu Razak Özdinçler,
Necmiye Ün Yıldırım


Dünyada Fizyoterapide Özelleşme
Filiz Can

Fizyoterapistler için Liderlik ve Liderliğin Gelişimi
Gülsün Erigüç

Fizyoterapistlerde Cam Tavan
Reyhan Özgöbek
PANEL-13
Yaşlılıkta sık görülen kronik hastalıklara bakış ve çözüm önerileri

Oturum Başkanları:
Teslime Atlı, Nuray Kırdı

Kronik hastalıklara olan geriatrik bakış ve tıbbi tedavi
Teslime Atlı

Kronik hastalıklara olan geriatrik rehabilitasyon bakışı ve önleme programları
Nuray Kırdı

Kronik hastalıklarda yaşlı sağlığı politikaları
Banu Ekici

Kronik hastalıklarda yaşlı bakım hizmeti politikaları
Coşgun Gürboğa
SÖZEL OTURUM-10
(
S146 - S147… S163), s136

Oturum Başkanı:
Duygu Türker


12.30-13.30 Öğle Arası / Poster Değerlendirme-3 (P092-P141), p034, p035, p058, p067
                     Poster Jüri: Nezehat Özgül Ünlüer, Yasemin Buran Çırak
 13.30-15.00 KONFERANS-4

Oturum Başkanları:

Zafer Erden, Selda Başar

Alzheimer
Aynur Özge

Alzheimer’da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Eren Can Tavlı

Psikiyatrik Fizyoterapide Kullanılan Bütüncül Bir Yaklaşım: Beden Farkındalık Terapisi
Hamiyet Yüce
PANEL-14
Bel Ağrısında Fizyoterapi Yol Haritası

Oturum Başkanları:
Serap İnal, Arzu Daşkapan

Fizyoterapi Modaliteleri
Sevil Bilgin

Egzersiz Yaklaşımları
Yıldız Erdoğanoğlu

Ergonomi
Songül Atasavun Uysal

Manuel Yaklaşımlar
Derya Özer Kaya
13:30-14:35
SÖZELOTURUM-11
(S164 - S165… S176)

Oturum Başkanı:
Hande Güney Deniz


15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-16.30 Kapanış ve Ödül Töreni