İletişim

Bilimsel Sekreterya

Doç. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI

naciyevardar@yahoo.com

 

Uz. Fzt. Ceyhun TÜRKMEN

fztceyhunturkmen@gmail.com

 

 

 

Organizasyon Sekreteryası

İlknur Ölmez Adalı

ilknur@diamed98.com 

Tel / Faks: (312) 434 42 73

Adres: Servi Sok. 31/2 06600 - Kurtuluş / ANKARA