Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kongre Adı: 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Kongre Tarihi: 18-20 Nisan 2019

Kongre Yeri: The Ankara Hotel, Ankara

Kongre Web Sayfası: www.fizyoterapikongresi2019.org

Kongre Dili: Türkçe

Davet Mektubu: Katılımcılara talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Bildiriler: Kongreye sözel ve poster bildiriler kabul edilecektir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Kabul Edilen Bildiri Özetleri, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Özel Sayısında yayınlanacaktır. TÜRK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: TFD bilimsel yayın organı–Emerging Sources Citation Index (ESCI) ,EBSCOhost,  , Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica (EMBASE), Türkiye Atıf Dizini, ULAKBİM Türk Tıp Dizini

Kayıt ve Danışma Masaları: 18-20 Nisan tarihlerinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Sergi Alanı: Çeşitli firmaların stant ve sergileri kongre süresi boyunca ziyarete açık olacaktır.

Yaka Kartı: Kayıt ve danışma masasından kayıt işlemlerini tamamlayan tüm katılımcılara verilecek olan yaka kartlarının toplantılara ve sosyal etkinliklere katılım sırasında mutlaka takılması gerekmektedir.

Katılım Belgeleri: 20 Nisan tarihinde 15:00-18:00 saatleri arasında kayıt masasından dağıtılacaktır.

İptal Durumu: Katılımcıların kongreye katılmaktan vazgeçmeleri durumunda 1 Mart 2019 tarihinden sonra kendilerine hiçbir geri ödeme yapılamaz. Bu tarihten önce yapılacak iptallerde ise banka ve kayıt masrafları nedeniyle katılım ücretinin %75´i geri ödenir.