Bildiri LİSTESİ

Sözel ve Poster bildirilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödül belgeleri kongre kapanışında verilecektir.
SÖZLÜ SUNUM 
yapacak olan katılımcılarımız sunumlarını MS PowerPoint programında hazırlayacak ve kongre sırasında toplantı salonundaki görevlilere teslim edeceklerdir (en son sürüm ile çalışan katılımcılarımız lütfen alt sürüm yedeklerinizi yanınızda bulundurun).  Kendileri için ayrılan toplam süre (bilimsel prg netlik kazandığında belli olacaktır) olmakla birlikte bu süreye takdim ve tartışmanın da dahil olduğu dikkate alınarak en fazla 5 dakikalık bir konuşma süresine göre hazırlanmalarını rica ediyoruz. 5 dakikalık bir sunum için tavsiye olunan slayt sayısı en fazla 10 slayttır. Slayt içeriği konuşmacının çalışmasına bağlı olarak değişmekle birlikte ideal bir sunum, konuşma metninin temel maddelerini içerecek şekilde, dinleyicilerin okuyabilecekleri yazı büyüklüğünde ve gerekli görsellerle ve desteklenerek hazırlanabilir. Slayt başlıklarına efekt uygulanması, genel sunumda aşırı efekt ve gereksiz görsel kullanımı dinleyici yoracak ve konuşma süresini uzatacaktır.

POSTER SUNUM yapacak olan katılımcılarımız posterlerini eni 70 cm, yüksekliği 90 cm olacak şekilde bastırmaları rica olunur. Posterlerin 1 m mesafeden okunacak şekilde hazırlanmaları tavsiye olunur. The Ankara Hotel fuaye panolarında sergilenecek olup, sabahtan panolara taklılmaları ve bilimsel programda belirtilen saatlerde posterlerinin başında sunumlarının yapılmaları gerekmektedir

SUNUM NO B.Tür Baslik Yazarlar Sunucu Ad Soyad
S001 SÖZEL Diz Çevresi Tendon ve Kas Sertliği ile Tek Ayak Üzeri Denge Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma Serkan TAŞ1 , Nezehat Özgül ÜNLÜER2   Nezehat Özgül ÜNLÜER
S003 SÖZEL Boyun Ağrılı Bireylerde Trapezius Kasına Uygulanan İki Farklı Tedavinin Ağrı Eşiği Ve Toleransına Akut Etkisinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Selen SUBAŞI¹,Esra Atılgan²,Serkan Eti³,Z. Candan Algun Selen SUBAŞI
S004 SÖZEL Rotator manşet lezyon tanılı hastalarda kinezyofobi varlığı ile fonksiyonellik, ağrı, yorgunluk ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi Pınar ATAK ÇAKIR¹, Büşra KALLݹ Pınar ATAK ÇAKIR
S005 SÖZEL Kalça ve diz osteoartritinde ağrı şiddeti ile vücut algısı, benlik saygısı ve fonksiyonellik arasındaki  ilişkinin incelenmesi Yıldız ERDOĞANOĞLU1, Beyzanur SOLAK1, Melike ŞİMŞEK1, Mehmet Emin ERDİL2 Melike ŞİMŞEK
S006 SÖZEL Kronik mekanik bel ağrılı bireylerde ağrının denge üzerine etkisi  Seval YILMAZ¹, Öznur YILMAZ² Seval YILMAZ
S007 SÖZEL Kronik boyun ağrılı hastalarda  servikal kinesio-tape uygulamasının ağrı, boyun propriosepsiyonu ve boyun enduransına kısa dönem etkisi var mıdır? Yıldız ERDOĞANOĞLU ¹,   Bedriye BAYRAKLI ² Bedriye BAYRAKLI
S008 SÖZEL Sağlıklı bireylerde el bileği eklem pozisyon hissi, kavrama gücü ve elin antropometrik özellikleri arasındaki ilişki Arzu ABALAY1 , Berrak YİĞİT2, Güneş Yavuzer2 Arzu ABALAY
S009 SÖZEL Temporomandibular eklem bozukluğuna bağlı miyofasiyal ağrılı hastalarda Sternokleidomastoid (Skm) kası Ve Üst Trapez kasına kinesiotape ve germe uygulamasının karşılaştırılması Özge BAYKAN¹, Selnur NARİN¹ , Gülcan COŞKUN AKAR² Özge BAYKAN
S010 SÖZEL Artmış abdominal core aktivasyonun statik kontraksiyon sırasında kuadriseps kas aktivasyonuna etkileri Bensu SÖĞÜT, Sümeyya YALKI, Deniz Can ŞAHİN, Damla ARSLAN, Sercan YILLI, Gülcan HARPUT Bensu SÖĞÜT
S011 SÖZEL Rotator cuff yırtığı olan bireylerde üst ekstrmite fonksiyonelliği ile propiyosepsiyon ve ağrı arasında ilişki var mıdır? Kübra ÖNER 1, Filiz EYÜBOĞLU 2, Defne KAYA 2 , Mahmut ÇALIK 2 Kübra ÖNER
S012 SÖZEL Akut ve subakut boyun ağrısında örebro kas iskelet ağrısı tarama anketinin kültürel adaptasyonu, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması: Türkçe versiyon çalışması Şule ŞİMŞEK¹,Nesrin YAĞCI² , Hande ŞENOL³ Şule ŞİMŞEK
S013 SÖZEL Karpal tünel sendromunda kullanılan el bileği açma (horizontalfleksiyon) ve kapama (horizontalekstansiyon) tekniklerinin nörodinamik tekniklerle karşılaştırılması Buket BÜYÜKTURAN¹, Caner KARARTI¹, Öznur BÜYÜKTURAN¹, Şafak YUMUŞAK²  Şafak YUMUŞAK
S014 SÖZEL Dirsek eklem limitasyonunda iki farklı germe tekniğinin ağrı ve basınç ağrı eşiği üzerine etkisinin incelenmesi Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER1, Tansu BİRİNCİ2 Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
S015 SÖZEL Temporomandibuler eklem disfonksiyonu ile postüral bozukluk, ağrı ve hipermobilite arasındaki ilişkinin incelenmesi   Aydan AYTAR, Pelin ASLAN, İzgi GÜVEN, Zehra TEKE, Aslıcan ÇAĞLAR Aydan AYTAR
S016 SÖZEL Temporomandibular eklem disfonksiyonlu hastalarda servikal stabilizasyon egzersizlerinin ağrı, hareket açıklığı ve fonksiyonelliğe etkisi Kumru ATE޹ Eda TONGA² Kumru ATEŞ
S017 SÖZEL Aşil tendon tamiri uygulanmış bireylerde fonksiyonel aktiviteler sırasında alt ekstremite kaslarının aktivasyonlarının incelenmesi Fırat TAN1, Burak ULUSOY1, Gülcan HARPUT1, Gürhan DÖNMEZ2, Mahmut Nedim DORAL3, Hande GÜNEY DENİZ1 Fırat TAN
S018 SÖZEL Kronik boyun ağrılı bireylerde boyun ağrı ve özür şiddeti ile üst ekstremite fonksiyonelliği arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Habib ÖZSOY 1, Ertuğrul DEMİRDEL 2 Habib ÖZSOY
S019 SÖZEL Aşırı kilolu ve obez bireylerde plantar basınç dağılımının incelenmesi  Serkan TAŞ 1, Yasemin SALKIN 2 Yasemin SALKIN
S020 SÖZEL Suriye savaşı kaynaklı amputelerde quebec user evaluation of satisfaction with assistive technology 2.0 (QUEST 2.0) anketi ile cihaz ve hizmet memnuniyetinin değerlendirilmesi Nilüfer KABLAN¹, Yaşar TATAR² Nilüfer KABLAN
S021 SÖZEL Obez bireylerde pedobarografik parametreler ile denge ve alt extremite performans testleri arasındaki ilişki Duygu Akyapın, Çetin Sayaca Duygu Akyapın 
S022 SÖZEL Amputasyon Nedenine Göre Fantom Ekstremite Ağrısının Değerlendirilmesi Yasin EKİNCİ, Ali İmran YALÇIN, Fatih ERBAHÇECİ,Gül ŞENER Yasin Ekinci
S023 SÖZEL Adolesan idiyopatik skolyozda genel eklem hipermobilitesinin araştırılması Şulenur YILDIZ, Zilan BAZANCİR, Gözde YAĞCI, Aydın MERİÇ, Nilgün BEK Şulenur YILDIZ
S024 SÖZEL Sağlıklı genç yetişkinlerde tek ayak üzerinde duruş sırasındaki postüral kontrol statik plantar basınç dağılımı ile ilişkili midir? Ayşenur NAMLI1,2, Nilay ARMAN3, Tuğba ÇİVİ KARAASLAN4 Ayşenur NAMLI
S025 SÖZEL Adolesan idiyopatik skolyozlu bireylerde deformite şiddeti ile gövde fleksibilitesinin ilişkisi Elif KIRDI, Zilan BAZANCİR, Gözde YAĞCI, Aydın MERİÇ, Nilgün BEK Elif KIRDI
S026 SÖZEL Az gören çoklu engelli çocukların yürüyüş parametrelerinin katılımlarına etkisi Buse Büşra ŞANLI, Songül ATASAVUN UYSAL, Semra TOPUZ Buse Büşra ŞANLI
S027 SÖZEL Fizyoterapist ve hemşirelerin üst ekstremite sorunları ile yaşam kalitelerinin incelenmesi ve karşılaştırılması Emine ATICI1, Mustafa GÜLŞEN2, Gamze TOSUN AYDIN1,3, Begüm OKUDAN1,3 Begüm OKUDAN
S028 SÖZEL Genç yetişkin bireylerde egzersiz eğitiminin fiziksel aktivite düzeyi ile sosyal görünüş kaygısına üzerine etkisi  Ayça AYTAR TIĞLI Ayça AYTAR TIĞLI
S029 SÖZEL Masa başı çalışanlarda postüral bozuklukların düzeltilmesinde klinik pilates egzersizleri etkili midir? -Randomize Çalışma Cemaliye HÜRER1, Ender ANGIN2, Emine Handan TÜZÜN2 Cemaliye HÜRER
S030 SÖZEL Yetişkin kadınlarda uygulanan yin yoga programının fiziksel parametreler üzerine etkisinin incelenmesi Derya AZİM REZAEİ 1,2, Fadime KÜÇÜK 3, Emine ATICI 1, Mehmet ÖZKESKİN 4, Ahmet Cüneyt AKGÖL 1, Begüm OKUDAN 1,2 Derya AZİM REZAEİ
S031 SÖZEL İlköğretim öğrencilerinde internet ve akıllı telefonu kullanımının ağrı, uykusuzluk ve sosyal anksiyete üzerine etkisi Yasemin PARLAK DEMİR Yasemin PARLAK DEMİR
S032 SÖZEL Sağlıklı ergenlerde teknoloji kullanım özelliklerinin incelenmesi ve postür ile ilişkisinin araştırılması Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT1, Tuğba ÇİVİ KARAASLAN2, Ezgi TÜRKMEN3, Güzin KAYA AYTUTULDU4, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER5 Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT
S033 SÖZEL Kronik Hemiparatik Hastalarda Etkilenmiş Taraf Gravite Merkezinin Düzenlenmesi İle Dengenin Restorasyonu Işıl DOĞANER¹, Z. Candan ALGUN²  Işıl DOĞANER
S034 SÖZEL İnmeli hastalarda robotik rehabilitasyonun el fonksiyonları üzerine etkisi Çiğdem ÇEKMECE 1, ILGIN SADE 2, Zeynep ERGÜL 2, Elif ÖZCAN 2 Çiğdem ÇEKMECE
S035 SÖZEL Multipl sklerozlu bireylerde gövde kontrolü ile fonksiyonel mobilite arasındaki ilişkinin araştırılması Melike Sümeyye CENGİZ1, Yeliz SALCI2, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ2, Kadriye ARMUTLU2, Meryem Aslı TUNCER3 Melike Sümeyye CENGİZ
S036 SÖZEL Servikal disk bozukluklarında denge eğitiminin postüral kontrol ve düşme korkusu üzerine etkilerinin araştırılması Mustafa Ertuğrul YAŞA1, Necmiye Ün YILDIRIM2, Pervin DEMİR3 Mustafa Ertuğrul YAŞA
S037 SÖZEL Kronik inmeli hastalarda ikili görev performansı ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesi Büşra KAYABINAR¹, Öznur TUNCA YILMAZ² Büşra KAYABINAR
S038 SÖZEL Servikal dejeneratif disk hastalığında kinezyolojik bantlamanın ağrı ve fonksiyonellik üzerine etksi Ümit SIĞLAN, Esra ATILGAN, Z.Candan ALGUN Ümit SIĞLAN
S039 SÖZEL Tetraplejik Hastalarda Üst Ekstremite Robotik Rehabilitasyon Uygulamasının Üst Ekstremite Uzanma ve Kavrama Fonksiyonlarına Etkisi Rüstem MUSTAFAOĞLU1, Abdurrahim YILDIZ2, Sibel Gayretli ATAN2, Fuat ÇAĞLAYAN2, Tuğba AYDIN2, Sibel Gayretli ATAN
S040 SÖZEL Parkinson hastalığı olan bireylerin düşme riski ile kaba kavrama kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma Güzin Kaya Aytutuldu1,2, Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu3 Güzin KAYA AYTUTULDU
S041 SÖZEL Parkinsonlu hastalarda manuel becerinin hastalık evresi ve UPDRS ile ilişkisi:pilot çalışma Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ1, Mehmet DURAY1,Dudu TOPÇU2, Tuba CAN AKMAN1,  Hatice Feyza GÜNDÜZ3, Levent Sinan BİR4 Dudu TOPÇU
S042 SÖZEL İnmeli Hastalarda Skapular Egzersizlerin Gövde Kontrolü Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çift Kör Pilot Çalışma Rabia ÖZ, Mehmet DURAY, Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ Rabia ÖZ
S043 SÖZEL Hasta Tarafından Belirlenen Hastalık Basamakları ölçeğinin Türkçe versiyonunun multipl sklerozlu bireylerdeki kültürel adaptasyonu, geçerliliği ve güvenilirliği Turhan KAHRAMAN1, Asiye Tuba ÖZDOĞAR2, Serkan ÖZAKBAŞ3 Turhan KAHRAMAN
S044 SÖZEL Guillain-barre sendromlu bireylerde yorgunluğun ve duyunun yürüyüş üzerine etkileri Tuba CAN AKMAN, Mehmet DURAY, Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ Tuba CAN AKMAN
S045 SÖZEL Multipl Skleroz tanılı hastalarda inkontinans şiddetine göre yorgunluk ve düşme korkusunun karşılaştırılması  Halime Ceren YILDIZ1, İlke KESER2, Aslı TUNCER3, İlker ŞEN4 Halime Ceren YILDIZ
S046 SÖZEL Karaciğer transplantasyon öncesi ve sonrası donörlerin fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi Didem KARADİBAK; Hatice Sena SİS Hatice Sena SİS
S047 SÖZEL Obez Genç Yetişkin Kadınlarda Uygulanan Düşük Eforlu Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersiz Eğitimi (REHIT) ve Sürekli Orta-Yoğunluklu Egzersiz Eğitiminin Etkilerinin Karşılaştırılması Yasemin ÇIRAK, Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI, Duygu KORKEM, Kübra KÖÇE Yasemin ÇIRAK
S048 SÖZEL Tip 2 diyabetik sıçanlarda üç farklı aerobik fiziksel aktivite sıklığının kalp ve böbrek dokuları üzerine etkileri Nuray ALACA1*, Serap USLU2, Gulcin BASDEMIR3, Guldal GULEC SUYEN4, Dilek OZBEYLI5, Hızır KURTEL6 Nuray ALACA
S049 SÖZEL Kalp yetersizliği hastalarında denge ile ilişkili faktörler Aylin TANRIVERDݹ, Sema SAVCI², Buse Özcan KAHRAMAN², Serap ACAR², İsmail ÖZSOY³, Bihter ŞENTÜRK⁴, Ebru ÖZPELİT⁴, Bahri AKDENİZ⁴ Aylin TANRIVERDİ
S050 SÖZEL Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli adayları ve sağlıklı bireylerde fiziksel aktivite ve egzersiz kapasitesi Gülşah Barğı1, Meral Boşnak Güçlü1, Gülsan Türköz Sucak2 Gülşah Barğı
S051 SÖZEL Kronik kalp yetmezliği hastalarında farklı egzersiz test sonuçlarının hastaların solunum fonksiyon test sonuçlarına göre yorumlanması Büşra ALKAN¹, Sevgi ÖZALEVLݲ, Nezire GÜLLܳ Büşra ALKAN
S052 SÖZEL Genç kadınlarda  solunum fonksiyonları ile submaksimal egzersize verilen kardiyak yanıtların ilişkisinin belirlenmesi Özlem SERT, Büşra ALKAN, Gülcan ALTINOK, Kamil YILMAZ Büşra ALKAN
S053 SÖZEL Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda inspiratuar kas kuvveti ile ilişkili faktörler Buse ÖZCAN KAHRAMAN1, İsmail ÖZSOY2, Aylin TANRIVERDİ3, Ebru ÖZPELİT4, Bahri AKDENİZ4, Serap ACAR1, Sema SAVCI1 Buse ÖZCAN KAHRAMAN
S054 SÖZEL Cerrahi operasyon geçirmiş akciğer kanseri hastalarının solunum fonksiyonları, dispne ve uyku kalitelerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması Zeynep Pelin DÜNDAR1, Meral BOŞNAK GÜÇLÜ2, Aydın ÇİLTAŞ3, Mustafa BENEKLİ4 Zeynep Pelin DÜNDAR
S056 SÖZEL Duchenne musküler distrofide gövde egzersizlerinin gövde kontrolü, üst ekstremite ve solunum fonksiyonlarına etkisi  Gökçe Yağmur GÜNE޹, Öznur YILMAZ² Gökçe Yağmur GÜNEŞ
S057 SÖZEL Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite danışmanlığının egzersiz kapasitesi, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Furkan ÖZDEMİR, Büşra EKE, Eda BİLGİLİ, Neslihan DURUTÜRK Furkan ÖZDEMİR
S058 SÖZEL Bronş astımı olan hastalarda komorbidite düzeyi ve yorgunluk şiddetinin günlük yaşam aktiviteleri ile ilişkisi  Haluk TEKERLEK1, Ebru ÇALIK-KÜTÜKCÜ1, Aslıhan ÇAKMAK1, Beyza Nur KARADÜZ1, Deniz İNAL-İNCE1, Melda SAĞLAM1, Naciye VARDAR-YAĞLI1, Cemile BOZDEMİR-ÖZEL1, Hazal SONBAHAR-ULU1, Merve FIRAT1, Hülya ARIKAN1,  Gül KARAKAYA2 Aslıhan ÇAKMAK
S059 SÖZEL Akciğer kanserli hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin çok boyutlu değerlendirilmesi Hamide ŞAHİN1, Melda SAĞLAM1, Naciye VARDAR YAĞLI1, Kübra KILIÇ1, Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ1, Deniz İNAL İNCE1, Saadettin KILIÇKAP2 Hamide ŞAHİN
S060 SÖZEL Tip 2 diyabetli hastalarda kan glukoz seviyesi ile kas gücü, propriosepsiyon ve denge arasındaki ilişki Zahide Betül TAYFUR¹, Esra ATILGAN² Esra ATILGAN
S061 SÖZEL İki farklı egzersiz uygulamasının maksimum oksijen tüketimi üzerine etkisi Hasan GERÇEK¹, Özlem AKKOYUN SERT², Bayram Sönmez ÜNÜVAR¹, Kamil YILMAZ² Hasan GERÇEK
S062 SÖZEL Ağırlık egzersizin 18-25 yaş grubunda solunum işlevleri ve aerobik kapasite üzerine etkisi Yusuf Emin GÖKALP1,2, Fadıl ÖZYENER2, Necmiye Funda COŞKUN2,3, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI3, Hacı Osman ÜNAL2,4 Yusuf Emin GÖKALP 
S063 SÖZEL  Diyabetik hastalarda iki farklı yüksek şiddette aralıklı egzersiz: Akut cevaplar Cemile BOZDEMİR ÖZEL1, Hülya ARIKAN1, Selçuk DAĞDELEN2,Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ1,Beyza Nur KARADÜZ4, Deniz İNAL İNCE1, Giray KABAKÇI 3, Erkan SÜMER1 Cemile BOZDEMİR ÖZEL
S064 SÖZEL Mobil insörtlü diz protezi yapılan hastalarda tibial komponent eğim açısının klinik ve fonksiyonel sonuçlara etkisi Levent ADIYEKE, Adnan Behçet KAFADAR Levent ADIYEKE
S065 SÖZEL Temporomandibular eklem disfonsiyonuna özel tampa kinezyofobi ölçeğinin türkçe geçerliliği ve güvenilirliği Eylem KÜÇÜK¹, Eda TONGA² Eylem KÜÇÜK
S067 SÖZEL Sakroiliak eklem disfonksiyonunun tedavisinde kayropraktik manipülasyonun ve kas enerji tekniğinin etkinliğinin karşılaştırılması Sefa Haktan HATIK 1, Demet TEKİN 2, Korhan Barış BAYRAM 3 Sefa Haktan HATIK
S068 SÖZEL Kronik bel ağrılı bireylerde fizik tedavi ile kombine terapatik nörobilim  eğitiminin etkisi Hatice GÜL¹, Suat EREL² Hatice GÜL
S069 SÖZEL Donuk omuz tanılı hastalarda trapez kasına uygulanan fonksiyonel masajın eklem hareket açıklığı, ağrı, kas kuvveti ve fonksiyon üzerine anlık etkileri Eda BOYRAZ1, Çetin SAYACA2, Yıldız ERDOĞANOĞLU2 Eda BOYRAZ
S070 SÖZEL Fibromiyalji sendromlu kadınlarda kas enerji tekniğinin ağrı, hareket açıklığı ve yeti yitimi üzerine etkisi Sümeyye CİLDAN UYSAL1, Emine Handan TÜZÜN1, Mehtap MALKOÇ1  Sümeyye CİLDAN UYSAL
S071 SÖZEL Kronik boyun ağrılı hastalarda temel vücut farkındalığı terapisi ile konvansiyonel tedavinin ağrı ve denge üzerine etkilerinin karşılaştırılması  Kamil YILMAZ¹, Gül Yazıcıoğlu ŞENER², Özlem Akkoyun SERT¹, Burak ÖZTÜRK¹, Kadriye ARMUTLU² Kamil YILMAZ
S072 SÖZEL Kronik ağrıya sahip diz osteoartiti hastalarında hareketin gözlemlenmesi terapisinin ağrı, eklem hareket açıklığı ve hareket korkusu üzerine etkileri Özgül ÖZTÜRK1, Zeliha Candan ALGUN2, Hasan BOMBACI3 Özgül ÖZTÜRK
S073 SÖZEL Trapeziometakarpal osteoartrit evresi ile ağrı şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi Feray KARADEMİR1, Egemen AYHAN2, Çiğdem AYHAN1 Feray KARADEMİR
S074 SÖZEL Tetik parmakta splintleme tedavisinin ağrı, tetikleşme sayısı ve fonksiyon üzerine etkisi: pilot çalışma Seda Namaldı1, Çiğdem Ayhan1 Seda NAMALDI
S075 SÖZEL Farklı frekanslardaki tüm beden vibrasyonu eğitiminin kas özelliklerinde oluşturduğu çabuk yanıtlar  Tülay Çevik Saldıran1, Derya Azim Rezaei1, Emine Atıcı1, Özgül Öztürk2, Begüm Okudan1, Burcu Akgül3, Burcu Ateş3 Tülay ÇEVİK SALDIRAN
S076 SÖZEL Femoroasetabular İmpingement Sendrom'lu hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyonun ağrı ve kalça fonksiyonları üzerine etkisi İpek İKİZ¹, Filiz CAN¹, Metin POLAT², Asım KAYAALP² İpek İKİZ
S077 SÖZEL Diz osteoartritinde alt ekstremite kas kuvveti imbalansının incelenmesi Sibel BOZGEYİK, Yusuf TOPAL, Muharrem Gökhan BEYDAĞI, Filiz Can, Gizem İrem KINIKLI, Hande GÜNEY DENİZ Muharrem Gökhan BEYDAĞI
S078 SÖZEL Servikal myofasial ağrı sendromu ve kronik bel ağrısının yaşam kalitesi ve depresyon düzeyi üzerine etkisi Işılay KILIÇASLAN, Nur TUNALI Işılay KILIÇASLAN
S079 SÖZEL Gençlerde Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunun Belirlenmesi Yıldız ERDOĞANOĞLU, İrem ALTUNTOP İrem ALTUNTOP
S080 SÖZEL Örebro musculoskeletal ağrı tarama anketi kısa formunun Türkçeye uyarlanması, güvenirlik ve geçerliliği Sevgi ÖZDİNÇ1, Serkan PEKÇETİN2, Hilal Başak CAN1, Hilal ATA1,  Buket SÜSLÜ3, Murat BİRTANE3 Sevgi ÖZDİNÇ
S081 SÖZEL Kas-iskelet sistemi problemlerinde graston tekniğinin etkisi: sistematik derleme Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT1 Nazlı Elif NACAR2 Tuğçe YILMAZ3 Derya ÇELİK4 Nazlı Elif NACAR
S082 SÖZEL Romatolojik hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım oranlarının ve profillerinin araştırılması: pilot çalışma Yasemin AKKUBAK1, Zilan BAZANCİR2, Ayşe Kübra ŞAHAN2, Fatma TAŞKIN3, Merve FIRAT2, Tülin DÜGER2 Yasemin AKKUBAK
S083 SÖZEL Fizyoterapistlerde vücut farkındalığı, postüral bozukluklar, yaralanma sıklığı ve ağrının; çalışma yıllarına göre karşılaştırılması Bilgesu ARPA¹, Filiz ERDEM EYÜBOĞLU2, Defne KAYA3, Çetin SAYACA4 Bilgesu ARPA
S084 SÖZEL Genç bireylerde ayak postürü ile diz pozisyon duyusu, yürüyüş ve sıçrama performansının incelenmesi: pilot çalışma Yasemin ATE޹, Sevilay Seda BA޹, Nezahat Özgül ÜNLÜER¹, Bahar KÜLÜNKOĞLU¹ Yasemin ATEŞ
S085 SÖZEL Ortaokul Öğrencilerinde Kas-İskelet Sistemine Bağlı Dinamik ve Statik Postür Analizi: Pilot Çalışma Serkan ORHAN, Abdulvahap KAYA, Enes ACAR, Seyyid Yusuf TAYFUR, Muhammed Furkan OBUT, Serpil ÇOLAK Serkan ORHAN
S086 SÖZEL Müzik dinleme alışkanlıkları, fiziksel aktivite davranışlarını etkiler mi? Barış GÜRPINAR1; Hülya TUNA1; Kübra TUZ2; Elif TEKİN GÜRGEN3; Nursen İLÇİN1 Nursen İLÇİN
S087 SÖZEL Eforlu Mental İmgeleme, Egzersiz Yapmadan Kassal Kuvveti, Enduransı, Dengeyi ve Mobiliteyi Geliştirir Mi? Pilot Çalışma. Burak KESE¹, Çetin SAYACA¹, Mahmut ÇALIK¹, Tüzün FIRAT2, Defne KAYA¹. Burak KESE
S088 SÖZEL Sağlıklı gençlerde iki farklı akım tipinin deneysel ağrı eşiği üzerindeki etkisi: pilot çalışma Ayşe NUMANOĞLU-AKBAŞ1, Sinem SUNER-KEKLİK1, Ömer Osman PALA1, Hatice YAKUT2 Ayşe NUMANOĞLU-AKBAŞ
S089 SÖZEL Spinal cerrahi geçiren köpeklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon: olgu serisi Şahveren ÇAKARTA޹, Neyran ALTINKAYA2, Soner ÇAĞATAY3 Şahveren ÇAKARTAŞ
S090 SÖZEL Bel ağrısı olan ve olmayan kişilerde omurga yapılarının karşılaştırılması Sevtap GÜNAY UÇURUM1 Sevtap GÜNAY UÇURUM
S091 SÖZEL Spesifik olmayan kronik bel ağrılı bireylerin ağrı ve fonksiyonel durumları ile kineziyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Abubeker Alebachew SEİD1,  Ertuğrul DEMİRDEL2 Abubeker Alebachew SEİD
S092 SÖZEL Sağlıklı çocuklarda cinsiyet ile postür ve teknoloji kullanımı ilişkisinin incelenmesi  Özge TAHRAN¹,², Fahri KÖROĞLU³,¹, Yasemin Aslan Keleş¹, Canan ATAY¹, Ebru ŞEKER ABANOZ¹, Derya REZAEİ AZİM⁴,¹, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER⁵ Özge TAHRAN 
S093 SÖZEL Kronik boyun ağrılı bireylerde boyun özür seviyesine göre belirlenmiş gruplar arasında boyun farkındalığının etkileniminin araştırılması Dilara ONAN, Özlem ÜLGER Dilara ONAN
S094 SÖZEL Kas-iskelet sistemi sağlığı için akıllı telefon mobil uygulamasının geliştirilmesi Fatma UĞUZ SELÇUK1, Ummuhan BAŞ ASLAN2 Fatma UĞUZ SELÇUK
S095 SÖZEL Uluslararası Çok merkezli bir Projede Hacettepe Üniversitesi Deneyimi: Rehabilitasyon Bilimlerinde İnterdisipliner Klinik master Programı Oluşturulması A.Ayşe KARADUMAN1, Sibel AKSU YILDIRIM1, Deniz İnal İnce1, Akmer Mutlu1, Volga BAYRAKÇI TUNAY1, Özlem ÜLGER1, Çiğdem ÖKSÜZ2, Hülya KAYIHAN2, Gonca BUMIN2, Tüzün FIRAT1, Hanan W KHALIL3, Hikmat HADAOUSH3 , Helen DAVIES4, Kim CHAPMAN4, Antonio Alves LOPEZ5, A. Ayşe KARADUMAN
S096 SÖZEL Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin beden farkındalıklarının incelenmesi Aslıhan KURT1, Begüm KARA KAYA1, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER1 Begüm KARA KAYA
S097 SÖZEL Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ile kas-iskelet sistemi ağrı prevalansı arasındaki ilişkinin araştırılması Emrah ZİREK1,2, Zeynal YASACI3,2, Rüstem MUSTAFAOĞLU2, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER4 Emrah ZİREK
S098 SÖZEL Spastik hemiparetik ve diparetik serebral paralizili çocuklarda ikili görevin yürüme hızı ve kadansa etkisi Alper KOÇAK¹, Feride YARAR², Uğur CAVLAK² Alper KOÇAK
S099 SÖZEL Simüle hippoterapi sistemi geliştirilmesi* Neslihan KARABACAK1,   Zübeyir SARI1, Erkan KAPLANOĞLU2, Canan GÜNAY YAZICI1, Osman ÜLKIR2, Munzer ALSEED3,  Eda TONGA1, Tuğba KURU ÇOLAK1, Mine Gülden POLAT1 Neslihan KARABACAK
S100 SÖZEL Elit güreşçilerde yaralanma riski ile vücut postürü arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Okan ÜZER1, Necmiye ÜN YILDIRIM2, Çağlar SOYLU3, Mehmet ÖZAL4 Okan ÜZER
S101 SÖZEL 10-13 yaş erkek basketbolcularda omuz eklem hareket açıklığı, kuvvet ve üst ekstremite fonksiyonelliğinin ilişkisi-ön çalışma Fatma ÜNVER, Meryem BÜKE Meryem BÜKE
S102 SÖZEL Elit kadın voleybolcularda fonksiyonel hareket analizi skorlarının mevkilere göre karşılaştırılması Çağlar SOYLU1, Necmiye ÜN YILDIRIM2, Emre ALTUNDAĞ3, Cengiz AKARÇEŞME4 Çağlar SOYLU
S103 SÖZEL Kayak sporunun omurga ağrısı, yaşam kalitesi, vücut dengesi, aerobik/anaerobik kapasite, pençe ve sırt-bacak kuvvetine etkisi Türkan ÖZLEMİŞ, Meltem YAZICI, Arzu KESKİN-AKTAN Meltem YAZICI
S104 SÖZEL Kalça addüktör kas yaralanması olan sporcularda gövde-kalça-diz biyomekaniğinin ve kalça kas kuvvetinin incelenmesi Ezgi ÜNÜVAR1, Bihter AKINOĞLU2, Tuğba KOCAHAN1, Hande GÜNEY DENİZ3 Ezgi ÜNÜVAR
S105 SÖZEL Karada ve su içinde yapılan pliometrik egzersizlerin gövde kas kuvveti ve enduransına etkisinin incelenmesi Buket BÜYÜKTURAN, Elmas DOĞAN, Caner KARARTI, İsmail ÖZSOY, İsmail CEYLAN, Öznur BÜYÜKTURAN Elmas DOĞAN
S106 SÖZEL Salsa ve halk danslarının vücut dengesi, esnekliği ve fonksiyonel performansı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması: kontrollü bir çalışma Polen HAZIMOĞLU1, Filiz CAN1 Polen HAZIMOĞLU
S107 SÖZEL U13 futbol oyuncularında spora özgü becerilerin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri ile ilişkisi: ön çalışma Melissa KÖPRÜLÜOĞLU¹, Merve KINIK ¹, Yasemin PAKSOY ¹, Taha Alperen SARIKAYA ¹, Sedat KAYMAZ ¹, Büşra SAÇLI ¹, Derya ÖZER KAYA ² Melissa KÖPRÜLÜOĞLU
S108 SÖZEL 13 yaş grubu alt yapı futbol oyuncularında postür, vücut kompozisyonu, denge ve spinal stabilite arasındaki ilişkilerin incelenmesi: ön çalışma Yasemin PAKSOY¹, Merve KINIK¹, Melissa KÖPRÜLÜOĞLU¹, Taha Alperen SARIKAYA¹, Sedat KAYMAZ¹, Büşra SAÇLI¹, Umut Ziya KOÇAK², Derya ÖZER KAYA² Merve KINIK
S109 SÖZEL Adölesan tenis oyuncularında kalça çevresi kas kuvveti ve femoral anteversiyon açısının incelenmesi Sümeyya YALKI1, Fırat TAN2, Fatma Filiz ÇOLAKOĞLU3, Gül BALTACI4, Hande GÜNEY DENİZ5 Sümeyya YALKI
S110 SÖZEL Profesyonel halk dansçılarında dinamik denge ile diz eklemi proprioseptif duyu arasındaki ilişki Nurcihan ALTUN1, Mehtap MALKOÇ1 Nurcihan ALTUN
S111 SÖZEL Farklı tipte spinal kord yaralanması olan köpeklerde nörolojik rehabilitasyon uygulamaları: multidisipliner pilot çalışma Neyran ALTINKAYA¹, Şahveren ÇAKARTAŞ2, Soner ÇAĞATAY3 Neyran ALTINKAYA 
S112 SÖZEL Fizyoterapi öğrencilerinde egzersiz davranışının incelenmesi Nilay ARMAN1, Ayşenur NAMLI2,3, Tuğba ÇİVİ KARAASLAN4 Nilay ARMAN
S113 SÖZEL Ofis Mobilyasının Antropometrik Uygunluğunun Mobil, Masaüstü ve Web Yazılım Platformları ile Değerlendirilmesi ve Postür Egzersiz Eğitimi  Filiz Özdemir¹,Şeyma Toy², Fatma Kızılay², Ali Arı³, Mustafa Kemal Özdemir⁴ Fatma KIZILAY
S114 SÖZEL Sağlıklı genç yetişkinlerde kassal endurans ve vücut kompozisyonunun incelenmesi Tuğba ÇİVİ KARAASLAN1,4, Nilay ARMAN2, Ayşenur NAMLI3,4 Tuğba ÇİVİ KARAASLAN
S115 SÖZEL Aşırı aktif mesaneli kadınlarda pelvik taban egzersizlerinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkileri: bir pilot çalışma Yasemin KARAASLAN1, Şeyda TOPRAK ÇELENAY2  Yasemin KARAASLAN
S116 SÖZEL Migreni olan ve olmayan kadınlarda servikal kas fonksiyonlarının karşılaştırılması: pilot çalışma Şeyda TOPRAK ÇELENAY1, Ahmet Buğra SELVİ 2, Burcu DUYUR ÇAKIT 3 Şeyda TOPRAK ÇELENAY
S117 SÖZEL Kronik konstipasyonlu bireylerde kısa dönem magnetoterapi tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi: pilot çalışma Gizem BOZTAŞ, Esra ATILGAN, Z. Candan ALGUN, Nurayet CANBAZ Nurayet CANBAZ
S118 SÖZEL Cerrahi menopozun fiziksel, psikososyal ve bilişsel fonksiyonlara etkisinin incelenmesi Rabia ÖZ, Nesrin YAĞCI Rabia ÖZ
S119 SÖZEL Pelvik taban kas eğitimi ile abdominal kas kuvvetlendirme eğitiminin kombine kullanımının etkilerinin incelenmesi- vaka serisi Havva Sümeyye ÖZER¹, Emine İPEK¹, İlke KESER², İlker ŞEN³ Havva Sümeyye ÖZER
S120 SÖZEL Üriner inkontinansı olan kadınların yapılan bilgilendirme sonrası fizyoterapi yöntemi tercihlerinin incelenmesi Emine İPEK1, Havva Sümeyye ÖZER1, İlke KESER2, İlker ŞEN3 Emine İPEK
S121 SÖZEL Gövde ekstansör kas yorgunluğu sonrası klasik masajın lumbal bölge pozisyon hissine etkisi  Ayşe ŞİMŞEK, Hanife DOĞAN, Tarık ÖZMEN Ayşe ŞİMŞEK
S122 SÖZEL Pelvik taban disfonksiyonu olan kadınlarda menopozal durumun üriner parametreler üzerine etkisi Ceren ORHAN, Emine BARAN, Türkan AKBAYRAK Ceren ORHAN
S123 SÖZEL Alt ve üst bacak tipi lipödemi olan kadınlarda gövde stabilizasyon egzersizlerinin gövde enduransı ve ağrıya etkisi Güler DEMİRCAN¹, Alis KOSTANOĞLU² Güler DEMİRCAN
S124 SÖZEL Üriner inkontinanslı çocukların cinsiyeti semptom şiddetlerini ve duruma özgü yaşam kalitelerini etkiler mi?  Büşra İNAL1, Nuriye ÖZENGİN1, Yeşim BAKAR2, Handan ANKARALI3  Büşra İNAL
S125 SÖZEL Postmenopozal Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Ayak Taban Duyusu ve Denge Arasındaki İlişki Sümeyye TUNǹ, Esra ATILGAN¹, Candan ALGUN¹ Sümeyye TUNÇ
S126 SÖZEL Üriner İnkontinans Tipi Seksüel Fonksiyonu Etkiler mi? Retrospektif Çalışma Elif DUYGU1, Büşra İNAL1, Nuriye ÖZENGİN1, Yeşim BAKAR2 Elif DUYGU
S127 SÖZEL Postmenopozal kadınlarda yaşam memnuniyeti, yaşam kalitesi ve cinsel disfonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi Mahmut SÜRMELݹ, Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR, ², Betül YILDIRIM² Betül YILDIRIM
S128 SÖZEL Sağlıklı yetişkinlerde ve sklerodermalı olgularda fonksiyonel kapasite, yürüme iş yükü ve fiziksel aktivite düzeyinin karşılaştırılması Serap ACAR1, Nazenin Hande SEZGİN2, Buse ÖZCAN KAHRAMAN1, Aylin TANRIVERDİ1, Aydan KÖKEN AVŞAR3, A.Merih BİRLİK3, Sema SAVCI1 Serap ACAR
S129 SÖZEL Erişkin kistik fibrozisli ve sağlıklı bireylerin fonksiyonel kapasite, yürüme ve solunum parametrelerinin karşılaştırılması: (pilot çalışma) Rabia BAĞCI¹, Naciye VARDAR YAĞLI¹, Melda SAĞLAM¹, Deniz İNAL İNCE¹, Fatma Gül YAZICIOĞLU ŞENER¹, Ebru ÇELEBİOĞLU²  Rabia BAĞCI
S130 SÖZEL Venöz yetmezlik tanılı hastalarda hastalık şiddeti ile yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi İpek YELDAN1, Gamze TOSUN AYDIN2, Saliha GÜRDAL KARAKELLE3, Tülin ÖZALHAS4, Rüstem MUSTAFAOĞLU5, İbrahim Ufuk ALPAGUT4 İpek YELDAN
S131 SÖZEL Akut bakım ünitesinde KOAH alevlenmesi olan hastalarda fiziksel performans ve denge arasındaki ilişki Merve FIRAT1, Naciye VARDAR YAĞLI1, Haluk TEKERLEK1, Melda SAĞLAM1, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ1, Aslıhan ÇAKMAK1, Hazal SONBAHAR ULU1, Deniz İNAL İNCE1, Lale ÖZIŞIK2, Mine DURUSU TANRIÖVER2 Merve FIRAT
S132 SÖZEL Karaciğer transplantasyonu sonrası kronik dönemde kas kuvvetinin ve fiziksel mobilitenin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması Umit AKAY¹ , Didem KARADİBAK2 Didem KARADİBAK
S133 SÖZEL Spina bifidalı çocuklarda ambulasyon seviyesinin solunum fonksiyonlarına etkisi Büşra ILICA¹, Alis KOSTANOĞLU² Büşra ILICA
S134 SÖZEL Akciğer Kanserli Bireylerde Solunum Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kübra KILIÇ1, Naciye Vardar YaĞLI1, Hamide ŞAHİN1, Melda SAĞLAM1, Ebru Çalık KÜTÜKCÜ1, Deniz İnal İNCE1, Saadettin KILIÇKAP2 Kübra KILIÇ
S135 SÖZEL Sigara kullanan ve kullanmayan bireylerde fiziksel aktivite düzeyi, depresyon ve vücut kompozisyonunun karşılaştırılması Uğur OVACIK¹, Kübra Nur MENENGİDz, Feray GÜNGÖR³, Ela TARAKÇI³ Kübra Nur MENENGİÇ
S136 SÖZEL Meme kanseri cerrahisi  sonrası adjuvan tedavi gören olgularda erken fizyoterapi programının etkinliği  Özlem FEYZİOĞLU¹, Zeliha Candan ALGUN²,  Selvi DİNÇER³ , Arzu AKAN4 Özlem FEYZİOĞLU
S137 SÖZEL Kanser kaşeksi tanısı alan hastalarda fonksiyonel kapasite, kavrama kuvveti ve periferik kas kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi Karya POLAT1, Didem KARADİBAK2, Tuğba YAVUZŞEN3, İlhan ÖZTOP3, Zeynep Sevgen GÜÇ3 Karya POLAT
S138 SÖZEL Over kanserli kadınlarda kas kuvveti, fonksiyonel egzersiz kapasitesi, fonksiyonel mobilite arasındaki ilişki: pilot çalışma Didem KARADİBAK1,  Ayşe Sezgi KIZILIRMAK2, İsmail ÖZSOY3, Zeynep Gülsüm GÜÇ4, Tuğba YAVUZŞEN5, İlhan ÖZTOP5 Ayşe Sezgi KIZILIRMAK
S139 SÖZEL Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu  Adaylarında Kognitif Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Vesile YILDIZ KABAK1, Hakan GOKER2, Songül ATASAVUN UYSAL1, Tülin DÜGER1 Vesile YILDIZ KABAK
S140 SÖZEL I-II lenfödemi olan meme cerrahisi geçirmiş hastalarda lenfödem şiddeti, ağrı, skapula ve üst ekstremite fonksiyonlarının ilişkisi Tuğçe Şirin KORUCU¹, Derya Özer KAYA², Sevtap Günay UÇURUM², Hedef ÖZGÜN³ Tuğçe Şirin KORUCU
S141 SÖZEL Yaşlı bireylerde diz güveni ile instabilite, kas kuvveti ve düşmeler arasında ilişki var mıdır? Ahmet Güneş¹, Erkan Yalçınsoy², Devrim Tarakçı¹, Z. Candan Algun¹ Ahmet GÜNEŞ
S142 SÖZEL Geriatrik bireylerde sarkopeni ile ilişkili aktivite profili Esma Nur KOLBAŞI1, Filiz DEMİRDAĞ2, Kübra YILDIZ3, Gözde BALKAYA2 Esma Nur KOLBAŞI
S143 SÖZEL Huzurevinde kalan yaşlılarda el kavrama kuvveti ile kognitif fonksiyon, mobilite, denge ve günlük yaşam aktiviteleri ilişkisinin incelenmesi Ferhan SOYUER1, Feyzan CANKURTARAN1, Sibel AKIN2, Özlem MENEVŞE1, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ3 Özlem MENEVŞE
S144 SÖZEL Yaşlı bireylerde yaş, vücut kütle indeksi ve mental düzey arasında ki ilişkinin araştırılması Asuman SALTAN Asuman SALTAN
S145 SÖZEL Kognitif bozukluğu olmayan yaşlılarda Türk sanat müziğinin yürüme ve fiziksel performans üzerine etkisi Kübra Tuz1, Nursen İlçin2, Ahmet Turan Işık3 Kübra TUZ
S146 SÖZEL 8-12 yaş arası sedanter çocuklar ile karate yapan çocukların denge ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması Nurayet CANBAZ, Z. Candan ALGUN Nurayet CANBAZ
S147 SÖZEL Obstetrik brakiyal pleksus paralizisi olan çocuklarda ayna terapi yönteminin üst ekstremite fonksiyonları üzerine etkisi Kübra KÖÇE1, Tomris DUYMAZ2, Ramazan KARDEŞ3 Kübra KÖÇE
S148 SÖZEL Spina bifidalı çocukların yaşam kaliteleri ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi Fatih TEKİN1, Erdoğan KAVLAK1, Şengül ŞEN-TEKİN2 Fatih TEKİN
S149 SÖZEL Spastik serebral palsili bireylerde farklı üst ekstremite patternleri ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyi arasındaki ilişki Hasan BİNGÖL 1,  Mintaze KEREM GÜNEL 2,  Hikmet KOCAMAN 3 Hasan BİNGÖL
S150 SÖZEL Entelektüel yeti kaybı, serebral palsili çocuklarda motor fonksiyon ve yaşam kalitesini etkiler Emin Ulaş ERDEM, Eda AKBAŞ Emin Ulaş ERDEM
S151 SÖZEL Serebral Palside görsel geri bildirimli eğitimin reaksiyon zamanına etkisinin araştırılması Dilara Merve SARI 1, Tuğba KURU ÇOLAK 2 Dilara Merve SARI
S152 SÖZEL Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu  ve eş tanısı olan çocuklar ile tipik gelişim gösteren yaşıtlarının bilateral motor koordinasyon ve görsel algılama becerilerinin incelenmesi Nilay ŞAHAN¹, Songül ATASAVUN UYSAL²,Halime Tuna ÇAK³ Nilay ŞAHAN
S153 SÖZEL  Spina Bifidalı Vakaların Etyolojisini Etkileyen Faktörler:  Vaka Kontrol Çalışması  Muhammed ARCA, Elif Dilara DURMAZ, Sultan ELBİR, Muhammed ASENA Elif Dilara DURMAZ
S154 SÖZEL Serebral Palsili Çocuklarda Gece Moldu Kullanımının Uyku Üzerine Etkisi  İpek Selen BESCELİ, Özge GÖZELCE, Ayçe BIYIKLI, İrem İLBASMIŞ, Mustafa Cem TÜRKMEN, Meltem YAZICI  Meltem YAZICI 
S155 SÖZEL Serebral palsili ambulatuar çocuklarda fiziksel aktivite ve fonksiyonel bağımsızlığın araştırılması Ebru ŞEKER ABANOZ1, Yasemin ASLAN KELEŞ1, Fahri KÖROĞLU1,2, Nejla UZUN1, Gökşen KURAN ASLAN3 Ebru ŞEKER ABANOZ
S156 SÖZEL Spastik hemiparetik serebral palsili çocuklarda alt ekstremite propriyosepsiyonun incelenmesi ve aktivite ve katılım üzerine etkisinin belirlenmesi  Fulya İPEK, Mintaze KEREM GÜNEL, İpek ALEMDAROĞLU GÜRBÜZ Fulya İPEK
S157 SÖZEL Pediatrik denge ölçeğinin Türkçe geçerliliği ve güvenirliği Arzu ERDEN1, Elif ACAR ARSLAN2, Bayram DÜNDAR3, Murat TOPBAŞ4 Arzu ERDEN
S158 SÖZEL Çocukluk çağı mesane ve bağırsak disfonksiyonu anketinin Türkçe versiyonu (ÇMBDA): Kültürlerarası uyum, geçerlilik ve güvenilirliği Gamze TOSUN AYDIN1, Marieke L. van ENGELENBURG - van LONKHUYZEN2, Seda BAKTIR3, Ebru KAYA MUTLU4,  Caner MUTLU5,  Rob A. de BİE2 Gamze TOSUN AYDIN
S159 SÖZEL Spinal musküler atrofili bebeklerde general movements ve motor performans değerlendirmesi: pilot çalışma Numan BULUT, Bilge Nur YARDIMCI-LOKMANOĞLU, Güllü AYDIN, Gülsen SIRTBAŞ, Fatma KABAKÇI, Doğan PORSNOK, Akmer MUTLU, İpek GÜRBÜZ, Ayşe KARADUMAN, Öznur YILMAZ Numan BULUT
S160 SÖZEL Serebral Palsili 14-18 yaş aralığında adolesanlarda yaşam alışkanlıkları anketinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi  Kübra Seyhan1, Özge Çankaya1,  Ayşe Numanoğlu Akbaş2, Cemil Özal1, Merve Tunçdemir1, Sefa Üneş1, Umut Ece Arslan3, Hilal Özcebe4, Mintaze Kerem Günel1 Kübra Seyhan
S161 SÖZEL Down sendromlu ve normal gelişimli adölesanlarda aktivite, katılım ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması Şengül ŞEN-TEKİN¹, Erdoğan KAVLAK², Fatih TEKİN² Şengül ŞEN-TEKİN
S162 SÖZEL Serebral palsili çocuklarda  ICF bakışı ile kaba motor fonksiyon seviyesi ile çevresel faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesi Özge Çankaya1, Mintaze Kerem Günel1  Özge ÇANKAYA
S163 SÖZEL İkiz Eşi Olan Serebral Palsili Çocukların Scpe Kayıt Sisteminden Belirlenen Özellikleri Merve Tunçdemir1, Sefa Üneş1, Özge Çankaya1, Kübra Seyhan1, Cemil Özal1, Mintaze Kerem Günel1, Banu Anlar2 Merve TUNÇDEMİR
S164 SÖZEL Fizyoterapistlerin iş dünyasına geçişi ve iş deneyimleri Mustafa MADAN¹, Özlem ÜLGER¹, Sibel AKSU YILDIRIM¹ Mustafa MADAN
S165 SÖZEL Nöropatik ağrılı kişilerde konnektif doku masajının ağrı şiddeti, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesine etkisinin araştırılması: vaka serisi Burcu ŞAHİN1, Özge ONURSAL KILINÇ1, Can Ebru KURT2, Sevil BİLGİN1 Burcu ŞAHİN
S166 SÖZEL Multipl sklerozlu bireylerde fonksiyonel kapasite ile yorgunluk düzeyi, gövde kuvvet ve  enduransı arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Feray GÜNGÖR¹, Ela TARAKCI¹, Aysun SOYSAL² Feray GÜNGÖR
S167 SÖZEL Hippoterapi simülatörünün inmeli hastalarda etkinliğinin araştırılması: klinik çalışma Sergen ÖZTÜRK¹ , Zübeyir SARI² Sergen ÖZTÜRK
S168 SÖZEL Parkinson hastalarında kognitif durum ile statik ve dinamik denge testleri sonuçları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma  Fahriye Çoban¹, Beliz Belgen Kaygısız¹, Ferda Selçuk Muhtaroğlu² Fahriye ÇOBAN
S169 SÖZEL Yutma bozuklukları araştırma ve uygulama merkezine başvuran kanser hastalarında yutma profilinin incelenmesi Numan DEMİR1, Ayşe Kübra ŞAHAN1, Selen SEREL ARSLAN1, Hasan Erkan KILINÇ1, Ömer Faruk YAŞAROĞLU1, Emre CENGİZ1, Aynur Ayşe KARADUMAN1  Ayşe Kübra ŞAHAN
S170 SÖZEL Yaşlılarda kalistenik egzersizlerin uyku kalitesi üzerine etkisi Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ1, Güzin KARA1, Esra DOĞRU HÜZMELİ2, İrem HÜZMELİ2 Güzin KARA
S171 SÖZEL Huzurevinde ve evde yaşayan geriatrik bireylerin  yaşam kalitesinin incelenmesi Alis KOSTANOĞLU1, Pınar AZRAK1, Beyza KOYUNCU1, Nurefşan BOZDEMİR1,Büşra ILICA2, Hülya Nilgün GÜRSES1 Nurefşan BOZDEMİR
S172 SÖZEL Ortopedik ve nörolojik rahatsızlığı olan hastalarda egzersiz algısının değerlendirilmesi Ayşe Kardelen ACAR¹,  Mehmet ÖZKESKİN² Ayşe Kardelen ACAR
S173 SÖZEL Dijital Oyun Oynamak Musculoskeletal Ağrı Nedeni Midir? Sultan YEKELENGA, Kemal ÖZEN, Müberra TANRIVERDİ  Sultan YEKELENGA 
S174 SÖZEL Kısa süreli statik germe egzersizlerinin performans üzerine etkileri Berkiye KIRMIZIGİL, Ece MANİ, Tuğba OBUZ Tuğba OBUZ
S175 SÖZEL Üniversite öğrencilerinin müzik dinleme tercihlerinin fiziksel aktivite, depresyon ve uyku kalite düzeylerine etkisi Hülya TUNA1, Barış GÜRPINAR1, Kübra TUZ2, Elif TEKİN GÜRGEN3, Nursen İLÇİN1 Hülya TUNA
S176 SÖZEL Sağlık çalışanlarında egzersize hazır olma hali ile kardiyovasküler hastalıklar bilgi düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi Büşra TÜRKMEN¹, Ceyhun TÜRKMEN², Naciye VARDAR YAĞLI² Büşra TÜRKMEN
P001 poster Spina bifidalı çocukların yaşam kalitesi ve motor performansı üzerine ebeveyn faktörlerinin etkisi Erdoğan KAVLAK1, Fatih TEKİN1, Havva Aylin KAVLAK2 Erdoğan KAVLAK
P002 poster Sağlıklı gençlerde fiziksel aktivite düzeyinin akademik öz yeterliğe etkisi  Mücahit ÖZTOP1, Nesrin YAĞCI1 Mücahit ÖZTOP
P003 poster Pediatrik kronik böbrek hastalarında sanal gerçeklik egzersiz uygulamalarının solunum fonksiyonları, yorgunluk, aerobik kapasite ve depresyon üzerine etkileri: Olgu sunumu. Irmak ÇAVUŞOĞLU¹,  Devrim TARAKCI²,  Sevgi YAVUZ³ Irmak  ÇAVUŞOĞLU
P004 poster Bronşektazili Olgularda Tüm Vücut Vibrasyonun Egzersiz Kapasitesine Etkisi Orçin Telli Atalay¹, Ayşenur Yılmaz¹, Göksel Altınışık², Betül Cengiz², Harun Taşkın¹, Ali Yalman¹, Erhan Kızmaz¹ Orçin Telli ATALAY
P005 poster Obez bireylerde bazal metabolizma hızı, bazal oksijen tüketimi ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişki Neslihan DURUTÜRK, Furkan ÖZDEMİR, Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ, Manolya ACAR ÖZKÖSLÜ Neslihan DURUTÜRK
P006 poster Basketbol oyuncularının solunum parametreleri ve fiziksel uygunluk parametrelerinin sedanter kontrollerle karşılaştırılması(pilot çalışma) Hilal GÜNGÖR, Naciye VARDAR YAĞLI, Melda SAĞLAM Hilal GÜNGÖR
P007 poster Sağlıklı genç erkeklerde farklı yoğunluklardaki inspiratuar kas eğitiminin akut etkileri Aylin TANRIVERDݹ, Buse Özcan KAHRAMAN², İsmail ÖZSOY³, Ebru ÖZPELİT⁴, Sema SAVCI² Aylin TANRIVERDİ
P008 poster Kistik fibrozisli bireylerde anaerobik kapasite ile kas kuvveti kapasitesi ve solunum kas kuvvetinin ilişkisi Buse ÖZCAN KAHRAMAN1, Ezgi ERGİN2, Sema SAVCI1, Aylin TANRIVERDİ2, İsmail ÖZSOY3, Gizem ATAKUL4, Egemen MANCI5, Nevin UZUNER4 Buse ÖZCAN KAHRAMAN
P009 poster Kronik kalp yetmezliği hastalarında solunum fonksiyonlarının hastaların sol ventrikül fonksiyonları, sağlıkla ilişkili yaşam kaliteleri ve depresyon ile ilişkisinin belirlenmesi Büşra ALKAN¹, Sevgi ÖZALEVLݲ, Nezire GÜLLܳ Büşra ALKAN
P010 poster Üniversite öğrencilerinde cinsiyetin müzik dinleme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, depresyon ve uyku kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi Kübra TUZ1, Nursen İLÇİN2,Hülya TUNA2, Elif TEKİN GÜRGEN3, Barış GÜRPINAR2 Kübra TUZ
P011 poster Çocukların Egzersiz Kısıtlılıkları Ve Faydalarına Yönelik Ebeveyn Algısı Anketinin Tipik Gelişim Gösteren Çocuklarda Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması Işılay UĞUR¹, Vesile YILDIZ KABAK¹, Yavuz YAKUT², Songül ATASAVUN UYSAL¹, Şule ÜNAL³, Tülin DÜGER¹ Işılay UĞUR
P012 poster Profesyonel Dansçılarda Fiziksel Aktivite, Solunum Kas Enduransı ve Ağrı İlişkisinin İncelenmesi Bilge TAŞKIN, Naciye VARDAR-YAĞLI Bilge TAŞKIN
P013 poster Tip 2 diyabetli hastalarda nöropati, ağrı ve kinezyofobi düzeyleri yapay sinir ağı kullanımı ile tahmin edilebilir mi? Filiz Özdemir¹, Ali Arı², Melek Havva Kılçık¹,Davut Hanbay², İbrahim Şahin³ Filiz ÖZDEMİR
P014 poster Bronşektazili hastalarda ve sağlıklı bireylerde solunum kas kuvveti ve enduransının karşılaştırılması Aslıhan ÇAKMAK1, Deniz İNAL İNCE1, Hazal SONBAHAR ULU1, Cemile BOZDEMİR ÖZEL1, Özge ÖZALP2, Melda SAĞLAM1, Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ1, Naciye VARDAR YAĞLI1, Hülya ARIKAN1, Lütfi ÇÖPLÜ3 Aslıhan ÇAKMAK
P015 poster Kalp yetmezliği olan hastalarda denge ve yürüme parametrelerinin değerlendirilmesi Emine Burcu Özcan1, Melda Sağlam1, Naciye Vardar Yağlı1, Deniz İnal İnce1, Ebru Çalık Kütükcü1, Fatma Gül Yazıcıoğlu Şener1, Ergün Barış Kaya2 Emine Burcu ÖZCAN
P016 poster Kalça fleksör kas kısalığı olan bireylerde germe egzersizlerinin solunum fonksiyonları üzerine etkisi Kamil YILMAZ, Özlem AKKOYUN SERT, Gülcan ALTINOK, Büşra ALKAN Özlem AKKOYUN SERT
P017 poster Obez bireylerde dispne algılaması ile fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişki. Banu Çetin, Ebru Çalık-Kütükcü Banu ÇETİN
P018 poster Ekstarnal koruyucu cihaz kullanan amerikan futbolu oyuncularda maksimum egzersiz kapasitelerinin solunum fonksiyonlarına etkisi  Arkız İlkcemre ÇAM¹, Neslihan DURUTÜRK(2) , Furkan ÖZDEMİR(2) Arkız İlkcemre ÇAM
P019 poster Ankilozan Spondilit Hastalarında Solunum Kas Parametreleri ve Enduransı ile Günlük Yaşam Aktiviteleri İlişkili mi? Bilge TAŞKIN1,Naciye VARDAR-YAĞLI2, Umut KALYONCU1, Gül BALTACI1 Bilge TAŞKIN
P020 poster Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde postürün denge, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi ile ilişkisi Alp ÖZEL1, Eylem TÜTÜN YÜMİN1 Alp ÖZEL
P021 poster Torakolumbal fasya esnekliğinin ölçümünde yeni bir yöntem: gonyometrik platform Kübra SARIOĞLU1, Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ2 Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ
P022 poster Femur Cisim Kırığına Bağlı İnternal Fiksasyon Cerrahisi Geçiren Genç Yetişkinlerde Fonksiyonel Sonuçlar ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Muhammed Taha TÜFEK, Gizem İrem KINIKLI Gizem İrem KINIKLI
P023 poster Kronik non-spesifik bel ağrısında mulligan mobilizasyon yönteminin etkinliği Şule ŞİMŞEK¹, Nesrin YAĞCI² Şule ŞİMŞEK
P024 poster Dejeneratif menisküse bağlı menisektomi sonrası fiziksel performans ve izometrik diz kas kuvvetinin değerlendirilmesi Cansu GEVREK, Gizem İrem KINIKLI Cansu GEVREK
P025 poster Glenohumeral artritli hastalarda manuel terapi ve egzersizin etkinliğinin incelenmesi Sibel GAYRETLİ ATAN1,Yıldız ANALAY AKBABA2, Süleyman ALTUN3 Sibel GAYRETLİ ATAN
P026 poster Genişletilmiş İskandinav Kas İskelet Anketinin Türkçe çevirisi ve kültürel adaptasyonu Nuray Alaca1*, Elif Esma Safran1, Asli İrem Karamanlargil1, Emel Timucin2 Nuray ALACA
P027 poster Halluks valgus olan bireylerde Q açısının, statik dengenin, ayak fonksiyonlarının ve ayakkabı seçiminin değerlendirilmesi Merve Dilara BAYKAL, Rasmi MUAMMER, Elif ÜSTÜN DEVELİ Merve Dilara BAYKAL
P028 poster Radial ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin bir diyabetik donuk omuz tanılı hastada tek seans uygulanması: MyotonPro ile değerlendirmesi Tülay Çevik Saldıran1, Fatma Karantay Mutluay2, Pelin Yazgan3, Ahmet Cüneyt Akgöl1 Tülay ÇEVİK SALDIRAN
P029 poster Bilateral artmış femoral anteversiyonu olan bir olguda fizyoterapi-rehabilitasyonun kassal endurans, denge ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisi Deniz TUNCER, Pınar AZRAK, H. Nilgün GÜRSES Pınar AZRAK
P030 poster Temporamandibular eklem disfonksiyonu olan bireylerde kas aktivasyon düzeyi, ağrı, postür, disabilite ve dengenin değerlendirilmesi Hazal ÖKSÜZ ¹ ² , Esra ATILGAN³, Candan ALGUN³ Esra ATILGAN
P031 poster Total diz artroplastili hastalarda kinezyofobi ile ilişkili faktörlerin preoperatif incelenmesi Defne DEMİRTUNÇ, Gizem İrem KINIKLI Defne DEMİRTUNÇ
P032 poster Lateral epikondilitte nöromobilizasyonunun etkilerinin araştırılması Kamil YILMAZ¹, Kezban BAYRAMLAR², Çiğdem AYHAN³ Kamil YILMAZ
P033 poster Ayak bileği inversiyon yaralanması olan kadınlarda ağrı, ayak postürü, hareket korkusu ve alt ekstremite fonksiyonel durumunun semptom süresi ile ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma Şulenur YILDIZ, Elif KIRDI, Pınar KISACIK, Zilan BAZANCİR, Özgün UYSAL, Gözde YAĞCI, Aydın MERİÇ, Nilgün BEK Şulenur YILDIZ 
P034 poster Omuz problemi olan hastalarda ağrının aktiviteye başlama ve aktiviteyi devam ettirme üzerine olan etkisi  Elif Dilara DURMAZ1, Muhammet ARCA1, Emine CİHAN2, Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ3 Emine CİHAN
P035 poster Pes planus tanılı sedanter ve aktif bireylerde yaşam kalitesi düzeyinin karşılaştırması  Emine CİHAN1, Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ2 Emine CİHAN
P036 poster Kronik boyun ağrısının denge bileşenleri üzerine etkisi  Kamil YILMAZ¹, Gül Yazıcıoğlu ŞENER², Özlem Akkoyun SERT¹, Burak ÖZTÜRK¹, Kadriye ARMUTLU² Burak ÖZTÜRK
P037 poster Akıllı telefon kullananlarda ağrı, kavrama kuvveti ve fonksiyonelliğin incelenmesi Esra ERĞUN KEŞLݹ, Burcu DİLEK² Esra ERĞUN KEŞLİ
P038 poster Fiziksel inaktivite ile bel ve boyun ağrısı ilişkili midir? Tansu BİRİNCİ1,3, Güzin KAYA AYTUTULDU 2,3, Ela TARAKCI3 Tansu BİRİNCİ
P039 poster Son evre diz osteoartritinde preoperatif kinezyofobi fonksiyonel sonuçlarla ilişkili mi? Muharrem Gökhan BEYDAĞI, Sibel BOZGEYİK, Yusuf TOPAL, Filiz CAN, Hande GÜNEY DENİZ, Gizem İrem KINIKLI Muharrem Gökhan BEYDAĞI
P040 poster Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası  eklem farkındalığının spora dönüş ve yaşam kalitesine etkisi İrem AKINCI, Gizem İrem KINIKLI İrem AKINCI
P041 poster Bedensel Engelli Yüzücülerde Çıkış Süresinin Gövde Esnekliği, Aerobik Endurans ve Anaerobik Güç ile İlişkisiİ Rabia Gülçin SEYHAN1,Volga Bayrakcı TUNAY2,Dinçer GÖKSÜLÜK3,Emin Yusuf AYDIN4,Nevin ERGUN5 Rabia Gülçin SEYHAN
P043 poster Jimnastikçilerde gluteus maksimus- medius ve kuadriseps kaslarına uygulanan kinezyo bantın performans üzerine akut etkilerinin incelenmesi 1Çiğdem ÇEKMECE, 2Murat SON, 3Ilgın SADE, 3Elif ÖZCAN Çiğdem ÇEKMECE
P044 poster 16-17 yaş grubu yüzücülerde üst ekstremite ve gövde kassal kuvvetinin 4 farklı stil yüzmede  50m performansına etkisinin incelenmesi Melike Nur COŞKUN¹ , Zeynep Bahadır AĞCE² Melike Nur COŞKUN
P045 poster Tekerlekli sandalye basketbolda el tercihinin performans testleri üzerine etkisi Burcu DİLEK¹ Muhabbet KADIRI Muhabbet KADİRİ
P046 poster Adölesan Tenisçilerde Omuz Eklem Hareket Genişliği İle İzokinetik Kas Kuvvet Değerlerinin İncelenmesi Nazlı Büşra SARI1, Ezgi ÜNÜVAR2, Filiz ÇOLAKOĞLU3, Gül BALTACI1 , Hande GÜNEY DENİZ2 Nazlı Büşra SARI
P047 poster Tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli sporcularda kognitif fonksiyonların görsel algılamaya etkisi Adeviye İNANLI 1, Songül ATASAVUN UYSAL 2 Adeviye İNANLI
P049 poster Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Kan Akımı Kısıtlamalı Kuvvetlendirme Eğitiminin Etkisi (Olgu Çalışması) Serdar DEMİRCİ1, Egemen TURHAN2, Fatma Bilge ERGEN3, Volga Bayrakcı TUNAY1 Volga BAYRAKCI TUNAY
P050 poster Genç bireylerde Core kaslarının kuvvet ve enduransı ile alt ekstremite esneklik değerlerinin ilişkisinin incelenmesi Şafak YUMUŞAK, Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI, Elmas DOĞAN Şafak YUMUŞAK
P051 poster Kognitif fonksiyon bozukluğu olan geropsikiyatri hastalarında imgeleme yeteneği ile denge ve düşme riski arasındaki ilişki Arzu ABALAY1, Yakup CEMEL2, Hüseyin ÇAT2, Burcu DİLEK3, Candan ALGUN3 Arzu ABALAY
P052 poster Yaşlı bireylerde kognitif fonksiyonlar ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi Elif İrem GÜNAYDIN1, Candan ALGUN2 Elif İrem GÜNAYDIN
P053 poster Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi  Muhammed KAZOĞLU, Zeliha Özlem YÜRÜK Muhammed KAZOĞLU
P054 poster Geriatrik bireylerde kronik hastalık düzeyinin denge ve düşme korkusu üzerine etkisi Gizem YAĞIZ1, Nuray KIRDI2,Tülin DÜGER1,Özgün ELMAS1,Aydın MERİÇ1, Hasan Hüseyin MERMERKAYA3 Gizem YAĞIZ
P055 poster Yaşlı bireylerde kas kalitesi düşme korkusu arasındaki ilişki Güzin Kara1, Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ1 Güzin KARA
P056 poster  Kurumsal bakım altındaki yaşlılarda depresyon düzeyi ile yaşam kalitesi parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER1, Aynur ÇİÇEK2, Ela TARAKCI3 Aynur ÇİÇEK
P057 poster Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde yorgunluk ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma İpek YELDAN1, Rüstem MUSTAFAOĞLU2, Ezgi TÜRKMEN3, Saliha GÜRDAL KARAKELLE3 Ezgi TÜRKMEN
P058 poster Geriatrik bireylerde hareket korkusu ve kronik hastalık varlığı ilişkisi Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ1 , Emine CİHAN2, Elif Dilara DURMAZ3, Muhammed ARCA3 Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ
P059 poster Radikülopatinin eşlik ettiği servikal disk hernili hastaların konvansiyonel fizyoterapi öncesi ve sonrası görsel-işitsel reaksiyon zamanı, ağrı ve el kavrama kuvvetinin değerlendirlmesi Deniz ŞENOL1, Fatma KIZILAY2, Şeyma TOY2, Rukiye ÇİFTÇİ2, Yüksel ERSOY3 Şeyma TOY
P060 poster Multipl  sklerozlu bireylerde kavrama kuvvetleri ve manuel beceri arasındaki ilişki: pilot çalışma Dudu TOPÇU1, Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ2, Levent Sinan BİR3 Dudu TOPÇU
P061 poster Lomber disk hernili hastalarda su içi egzersizin bel ağrısı şiddeti ve fonksiyonel durum üzerine etkisi Yakup CEMEL¹, Güneş Yavuzer², Nur TUNALI² Yakup CEMEL
P062 poster İntrakranial kitle cerrahisi sonrası hemiparetik bireylerde erken dönemde gövde etkilenimi Gönül KILAVUZ ÖREN¹*, Ayşe ÜNAL¹, Gülsüm TIKAǹ,  Filiz ALTUй Gönül KILAVUZ ÖREN
P063 poster Hemiparetik hastalarda Bobath yaklaşımıyla birlikte uygulanan Matriks Ritm Terapisinin denge ve yürümeye etkisi Ayşe ÜNAL¹*, Filiz ALTUй, Gülsüm TIKAǹ, Uğur CAVLAK² Ayşe ÜNAL
P064 poster Kronik inmeli hastalarda ikili görev performansı ile kognitif düzey arasındaki ilişkinin incelenmesi Büşra KAYABINAR¹, Erdi KAYABINAR¹, Öznur TUNCA YILMAZ² Büşra KAYABINAR
P065 poster Nörolojik Hastalara Bakım Veren Bireylerde Bakım Yükü, Fiziksel Aktivite, Uyku Kalitesi ve Ağrı Düzeylerinin İncelenmesi  Zeliha Özlem YÜRÜK, Halime Ceren YILDIZ,  Zübeyde Cansu AKTUĞ, Sinem ALİŞAN, Yıldız GÖÇÜ, Huriye Merve GÜLEÇ, Hilal Kübra KILIÇ  Zeliha Özlem YÜRÜK
P066 poster Multiple Skleroz hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesi ile denge, günlük yaşam aktiviteleri ve yorgunluk şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Gözde KAYA, Nezire KÖSE1, Yeliz SALCI1, Kadriye ARMUTLU1, Rana KARABUDAK2, Meryem Aslı TUNCER2, Jale KARAKAYA3  Gözde KAYA
P067 poster Yetişkin inmeli bireylerin fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri ile bakım verenlerin fiziksel, mental sağlıkları, uyku ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: ön rapor Tuba ÜNVER1, Emine ASLAN TELCİ2, Serbay ŞEKERÖZ2 Emine ASLAN TELCİ
P068 poster Sağ hemiparetik bireylerde yürümenin spatio-temporal özelliklerinin incelenmesi: karşılaştırmalı bir çalışma Gülsüm TIKAǹ*, Filiz ALTUй, Ayşe ÜNAL¹ Gülsüm TIKAÇ
P069 poster Parkinson hastalarında fiziksel hareketsizliği önlemeye yönelik eğitimin etkileri  Esma Nur KOLBAŞI 1,2, Burcu ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU 3 Esma Nur KOLBAŞI
P070 poster Multipl Skleroz hastalarında yürüme fonksiyonunun uluslararası fonksiyonellik, özür ve sağlık sınıflandırması (ICF) arasındaki ilişkinin incelenmesi Tuba CAN AKMAN¹, Mustafa BURAK², Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ¹, Feride YARAR¹, Levent Sinan BİR³ Tuba CAN AKMAN
P071 poster Parkinson hastalığında servikal spinal stabilizasyon eğitimi ile konvansiyonel fizyoterapinin propriyosepsiyon, normal eklem hareket açıklığı, postür, kas kuvveti ve aktivite limitasyonu üzerine etkisi: olgu sunumu Emine Nur DEMİRCAN1, Nezire KÖSE1, Gül YALÇIN ÇAKMAKLI2, Rahşan GÖÇMEN3, Songül AKSOY4, Bülent ELİBOL5 Emine Nur DEMİRCAN
P072 poster İnmeden 9 Yıl Sonra EMG Kontrollü Robotik Tedavi Elin İyilesmesini Etkiler mi? Sümeyye AKÇAY1, D. Kübra AKYOL2, Dilber KARAGÖZOĞLU COŞKUNSU3, Necla ÖZTÜRK4, Özden ERKAN OĞUL5, Yakup KRESPİ 6 Sümeyye AKÇAY 
P073 poster Ataksi Değerlendirme ve Derecelendirme Ölçeği(ADDÖ)nin Türkçe Güvenirliği Elif ACAR ARSLAN1, Arzu ERDEN2 Arzu ERDEN
P074 poster Spina bifidalı çocuk annelerinin yaşam kalitesi ve depresyon düzeyine etki eden faktörlerin incelenmesi Fatih TEKİN1, Erdoğan KAVLAK1, Havva Aylin KAVLAK2 Fatih TEKİN
P075 poster Spina bifidalı çocukların kaba motor becerilerine etki eden faktörlerin incelenmesi Erdoğan KAVLAK1, Fatih TEKİN1, Havva Aylin KAVLAK2 Erdoğan KAVLAK
P076 poster Down sendromlu adölesanların yaşam kaliteleri hakkında kendilerinin ve ebeveynlerinin görüşlerinin karşılaştırılması Şengül ŞEN-TEKİN¹, Erdoğan KAVLAK², Fatih TEKİN² Şengül ŞEN-TEKİN
P077 poster Serebral palsili çocuklarda geri geri yürüme egzersizinin fonksiyonel durum ve alt ekstremite kas gücüne etkisi Ülkü ATASOY¹ , Mehmet UYAR¹  , Z.Candan ALGUN ²  Ülkü ATASOY
P078 poster Serebral palsili çocuklara bakım verenlerenlerin kas iskelet sistemi problemlerinin incelenmesi Derya AZİM REZAEİ 1,2, Begüm OKUDAN 1,2, Ela TARAKCI 3 Begüm OKUDAN
P080 poster Gorlin-goltz sendromlu bir olguda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları Gamze Polen AKSİMSEK¹ Derya AZİM REZAEİ2 Burak TATLI3 Derya AZİM REZAEİ
P081 poster Bilateral Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Kas Kuvveti ile Alt Ekstremite Selektif Kontrolü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Berfin Altun, Fatma Bilgin, Sümeyra Özer, Rabia Özyürek, Öykü Tuncel, Nilay Çömük Balcı Öykü TUNCEL
P082 poster Serebral Palsili çocuklar ortezlerinden memnun mu? Sefa ÜNEŞ, Gürsoy COŞKUN, Mintaze KEREM GÜNEL Mintaze KEREM GÜNEL
P083 poster Üst ekstremite etkilenimli Jüvenil İdiopatik Artrit tanılı hastalarda taban basınç davranışı değişikliğinin incelenmesi: Pilot çalışma Gökçe LEBLEBİCİ1,2, Ela TARAKCI3, Nazif Ekin AKALAN4, Özgür KASAPÇOPUR5 Gökçe LEBLEBİCİ
P084 poster SCN8A Mutasyonlu Bir Olguda Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Yaklaşımı Duygu TÜRKER Duygu TÜRKER
P085 poster Giresun ilinde pediatrik fizyoterapide erken müdahale oranının incelenmesi Murat DİRİLDİR, Fuat SÖNMEZ, Geylanur  KAYA  Murat DİRİLDİR, Fuat SÖNMEZ, Geylanur  KAYA
P086 poster Engelli kardeşi olan çocukların yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin araştırılması Numan BULUT, Dilara ONAN, Güllü AYDIN, İpek GÜRBÜZ, Öznur YILMAZ, Ayşe KARADUMAN, Selen SEREL ARSLAN Numan BULUT
P087 poster Okul çağı serebral palsili çocuklarda Life- Habits Questionaire anketinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi  Özge ÇANKAYA1, Cemil ÖZAL1, Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ2, Kübra SEYHAN1, Merve TUNÇDEMIR1, Sefa ÜNEŞ1, Umut Ece ARSLAN3, Hilal ÖZCEBE4, Mintaze KEREM GÜNEL1 Özge ÇANKAYA
P088 poster Engelli çocuğa sahip annelerde depresyon düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Habib ÖZSOY 1, Furkan ÖZDEMİR 2, Mustafa SARI 3 Habib ÖZSOY
P089 poster Spina bifidalı çocuklarda cinsiyetin fonksiyonel becerilere etkisi Büşra ILICA¹, Alis KOSTANOĞLU² Büşra ILICA
P090 poster Spastik serebral palsili çocukların ekstremite tutulumu ile uyku alışkanlıkları arasındaki ilişki Muammer ÇORUM1, Emre BASKAN2, Özden BASKAN3, Güzin KARA2 Emre BASKAN
P091 poster Egzersiz yapan ve yapmayan gebelerde egzersiz bariyerlerinin araştırılması Şeyda TOPRAK ÇELENAY1, Derya ÖZER KAYA2  Şeyda TOPRAK ÇELENAY
P092 poster Fizyoterapistlerin empati ve iletişim becerileri: Pilot çalışma Ayşenur YILMAZ, Orçin Telli ATALAY Orçin Telli ATALAY
P093 poster Üniversite öğrencilerinde omuz eklem hareket açıklığı, kuvvet, denge ve gövde enduransı ilişkisi: pilot çalışma Meryem BÜKE, Fatma ÜNVER Meryem BÜKE
P094 poster Acil servis çalışanları ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde depresyon sıklığı Cihangir AÇIK, Emre TUFAN, Ukbe ŞIRAYDER Cihangir AÇIK
P095 poster Yaşlı bireylerde üst ekstremite fonksiyonları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi Elmas DOĞAN, Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI, Şafak YUMUŞAK Elmas DOĞAN
P096 poster Majör depresyon tanısı konmuş elektrokonvülsif tedavi (EKT) hastalarında ilk EKT sonrası görülen denge değişikliklerinin incelenmesi Yakup CEMEL²,Yasin GENDz, Filiz YALAMAN²,  Z. Candan ALGUN¹ Yakup CEMEL
P097 poster Kadınlarda diyet ve egzersiz programının  kilo verme üzerine etkisi Muhammed ARCA, Heval KOÇAK, Nurcan YILMAZ, Elif Dilara DURMAZ, Mehmet Emin DİLEK Elif Dilara DURMAZ
P098 poster Gençlerin fiziksel aktivite seviyesi uyku kalitesini etkiler mi?  Kemal ÖZEN, Sultan YEKELENGA, Müberra TANRIVERDİ  Kemal ÖZEN
P099 poster Primer dismenorede konnektif doku manipülasyonunun ağrı ve duygusal durum üzerine etkilerinin araştırılması: uzun dönem takip Nesrin YAĞCI1, Aybike ŞENEL1, Orçin TELLİ ATALAY1, Tuba CAN AKMAN1, Özlem KOŞAR CAN2 Aybike ŞENEL
P100 poster Fizyoterapi programı ön lisans öğrencilerinde mesleki uygulama dersinin verimliliği: Kapadokya Üniversitesi örneği Dilek Hande ERCAN, Kadirhan DOĞAN, Deniz TUĞYAN AYHAN, Osman ÖZSOY Dilek Hande ERCAN
P101 poster Fizyoterapistlerin İşlevsellik, Yeti-yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması-ICF sistemi konusunda farkındalığının ve mesleki uygulamalarındaki yerinin incelenmesi Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT1, Ela TARAKCI2 Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT
P102 poster Fizyoterapi öğrencilerinin akademik başarısının işsizlik kaygısına yönelik iyimserlik ve çözüm arayışı ile ilişkisi Serbay ŞEKERÖZ1, Emine ASLAN TELCİ1, Burak KARAGÖZ2, Uğur CAVLAK3 Emine ASLAN TELCİ
P103 poster Ofis çalışanlarında kas iskelet sistemi ağrısı ve ofis ergonomisinin incelenmesi Güzin KAYA AYTUTULDU1,4 Tansu BİRİNCİ2,4, Ela TARAKCI3 Güzin KAYA AYTUTULDU
P104 poster Az gören çocukların el ve parmak kavrama kuvvetleri ve performansa dayalı el becerilerinin tipik gelişim gösteren yaşıtları ile karşılaştırılması: pilot çalışma Zeynep GÜVEN, Vesile YILDIZ KABAK, Arzu DEMİRCİOĞLU, Nurcan YADİGAR, Songül ATASAVUN UYSAL Zeynep GÜVEN
P105 poster Lipödemli kadınlarda gövde stabilizasyon egzersizlerinin çevre ölçümü ve vücut kompozisyonuna etkisi Güler DEMİRCAN¹, Alis KOSTANOĞLU² Güler DEMİRCAN
P106 poster Üniversite öğrencilerinde cinsiyet ile fiziksel aktivite seviyesi, vücut farkındalığı ve internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi: pilot çalışma  Özge TAHRAN¹,²,  Yasemin KARAASLAN¹, Eren UCUZOĞLU¹, Furkan ÇAKIR¹, Çetin Ayhan  EVLİYAOĞLU¹  Özge TAHRAN 
P107 poster Radikal prostatektomi sonrası üriner inkontinanslı olguda fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliği: olgu sunumu Muhammet Fatih UYSAL1, Nuriye ÖZENGİN1, Uğur ÜYETÜRK2, Yeşim BAKAR3 Muhammet Fatih UYSAL
P108 poster Levator skapula kasında bulunan tetik noktanın boyun ağrısı ve fonksiyon üzerine etkisi Tansu BİRİNCİ1,2, Ebru KAYA MUTLU3, Rüstem MUSTAFAOĞLU3, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER4 Tansu BİRİNCİ
P109 poster Serviks kanserine bağlı lenf ödem gelişen olguda lenfovenöz anastomoz cerrahisi öncesi ve sonrası uygulanan kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkinliğinin  Hanife ABAKAY1, Hanife DOĞAN2, Türkan AKBAYRAK3 Hanife ABAKAY
P110 poster Ağrı varlığı ayaktan kemoterapi alan kanser hastalarında katılımı etkiler mi? Fulya İPEK, Vesile YILDIZ KABAK1, Songül ATASAVUN UYSAL, Tülin DÜGER Fulya İPEK
P111 poster Üniversite öğrencilerinin sınav dönemindeki kas-iskelet sistem ağrısı Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ1, Emine CİHAN2 Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ
P112 poster Yürüme sırasında kol salınımının taban basınç davranışına etkisinin incelenmesi Gökçe LEBLEBİCİ1,2, Kübra ÖNERGE3, Shavkat KUCHIMOV4, Nazif Ekin AKALAN3 Gökçe LEBLEBİCİ
P113 poster Çocukluk Çağı Kanserinde Kas-İskelet Sistemi Bozukluklarının Onkofizyoterapisi: Olgu Sunumu Müberra TANRIVERDİ1, S.Ufuk YURDALAN2, Fatma Betül ÇAKIR3 Müberra TANRIVERDİ
P114 poster Sağlıklı genç bireylerde dinamik denge ve propriyosepsiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi  Kübra CANLI1, Zilan BAZANCİR1 , Elif KIRDI1, Sümeyye BELHAN2, Gül YAZICIOĞLU ŞENER1 Elif KIRDI
P115 poster Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde Facebook bağımlılığı, kontrol odağı ve akademik başarı arasındaki ilişki Yeşim SALIK ŞENGÜL¹, Turhan KAHRAMAN², Buse ÖZCAN KAHRAMAN¹ Turhan KAHRAMAN
P116 poster Klimakterik dönemdeki çalışan kadınların menopoza ilişkin tutumları ile ilgili faktörlerin belirlenmesi Aybike ŞENEL, Nesrin YAĞCI Aybike ŞENEL
P117 poster İmmobil hastalara bakım verenlerin bakım yükü, umutsuzluk ve yaşam kalitelerinin incelenmesi Güllü AYDIN, Numan BULUT, İpek GÜRBÜZ, Selen Serel ASLAN, Ayşe KARADUMAN, Öznur YILMAZ Güllü AYDIN
P118 poster Gençlerde Egzersizin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Bilsev DEMİR¹, İlker DEMİR² Bilsev DEMİR
P119 poster Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri Ve Egzersiz Alışkanlıklarının İncelenmesi   Ebru ŞEKER ABANOZ ¹, Mehmet KURTARAN²,1,Seda BAKTIR3,1, İpek YELDAN4 Ebru ŞEKER ABANOZ
P120 poster Genç erişkinlerin vücut kütle indeksine göre fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi  Bilsev DEMİR¹, İlker DEMİR² Bilsev DEMİR
P121 poster Nöroplastik ağrı eğitimi, fizyoterapi öğrencilerinin bel ağrısı ile ilgili inanç ve tutumlarını değiştirir mi?  İsmail SARAÇOĞLU1, Cihan Caner AKSOY1, Meltem IŞINTAŞ ARIK1, Emrah AFŞAR1 Cihan Caner AKSOY
P122 poster Konstipasyon sorunu yaşayan genç bireylerde konstipasyon şiddetinin fiziksel aktivite ve depresyon düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi Feray GÜNGÖR¹, Uğur OVACIK², Kübra Nur MENENGİDz, Ela TARAKCI¹ Feray GÜNGÖR
P123 poster Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ve akademik performans arasındaki ilişkinin araştırılması Rüstem MUSTAFAOĞLU1, Zeynal YASACI2,1, Emrah ZİREK3,1, , Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER4 Emrah ZİREK
P124 poster Ayaktan Kemoterapi Alan Hastalarda Ağrı Varlığı Günlük Yaşam Aktivitelerini Etkiler Mi? Vesile YILDIZ KABAK1, Fulya IPEK1, Songül ATASAVUN UYSAL1, Tülin DÜGER1 Vesile YILDIZ KABAK
P125 poster Diş hekimlerinin çalışma postürleri ve vücut farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi Sema COŞKUN, Naciye VARDAR YAĞLI1, Gül YAZICIOĞLU ŞENER2,  Sema  COŞKUN
P126 poster Kuzey Kıbrıs ta yaşayan kadınların egzersiz farkındalığının incelenmesi: kesitsel bir çalışma Neyran ALTINKAYA, Ediz NECATİ Neyran ALTINKAYA 
P127 poster Sağlıklı kişilerde tek seans pilates temelli egzersiz uygulamasının bilişsel performans üzerine akut etkisi Kübra Nur MENEGİÇ, Barkan ESKİLLİ, Merve DİNÇ Merve DİNÇ
P128 poster Fizyoterapistler mezun oldukları fizyoterapi lisans programını nasıl değerlendiriyor? Mustafa MADAN¹, Özlem ÜLGER¹, Sibel AKSU YILDIRIM¹ Mustafa MADAN
P129 poster Kronik hastalığa sahip kadın ve erkek yaşlı bireylerde korku kaçınma inanışları, fiziksel aktivite ve düşme riski arasındaki ilişkinin incelenmesi Eylem TÜTÜN YÜMİN 1, Alp ÖZEL 2, Meral SERTEL 3 Eylem TÜTÜN YÜMİN
P130 poster Primer siliyer diskinezi ve akdeniz aile ateşi tanılı bir olguda havayolu temizleme tekniklerinin egzersiz kapasitesi ve günlük yaşam aktivitesi üzerine etkisi Hazal SONBAHAR-ULU¹, Deniz İNAL-İNCE¹,  Aslıhan ÇAKMAK¹, Naciye VARDAR-YAĞLI¹, Melda SAĞLAM¹, Ebru ÇALIK-KÜTÜKÇܹ, Haluk TEKERLEK¹, Uğur ÖZÇELİK2  Hazal SONBAHAR ULU
P131 poster Sağlık çalışanlarında fizyoterapist kalıp yargısının araştırılması Büşra TÜRKMEN1, Halit NART2, Mustafa CEMALİ3, Özgün ELMAS4, Ülker SOLOMONİDZE5, Deniz İNAL İNCE4  Buşra TÜRKMEN
P132 poster Dahiliye yoğun bakımda yatan hastalarda fonksiyonel durumun kas kuvveti, psikososyal durum ve kognitif düzeye etkileri Selman KILIÇ1, Naciye VARDAR YAĞLI1, Melda SAĞLAM1, Deniz İNAL İNCE1, Nazmiye Ebru ERSOY ORTAÇ2, Arzu TOPELİ İSKİT2 Selman KILIÇ
P133 poster Kronik öksürüğü olan madde bağımlı bireylerde solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvvetinin araştırılması Rüstem MUSTAFAOĞLU1, Ebru KAYA MUTLU1, Tansu BİRİNCİ2,3, Ekrem Cüneyt EVREN4, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER5  Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
P134 poster Tip 2 diyabetli bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi Beyza Nur KARADÜZ1, Cemile BOZDEMİR ÖZEL1, Hülya ARIKAN1, Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ1, Selçuk DAĞDELEN2, Deniz İNAL İNCE1, Giray KABAKÇI3, Erkan SÜMER1.  Beyza Nur KARADÜZ
P135 poster Kolon kanseri tedavisi sonrası oksijen tüketimi, solunum kas kuvveti ve enduransı, fiziksel fonksiyon ve yorgunluğun incelenmesi : olgu sunumu Mehmet Fatih SANVER1, Naciye VARDAR YAĞLI2, Melda SAĞLAM2, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ2, Deniz İNAL İNCE2, Sadettin KILIÇKAP3 Mehmet Fatih SANVER
P136 poster Kardiyopulmoner hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım profilleri: pilot çalışma Merve FIRAT1, Zilan BAZANCİR1, Yasemin AKKUBAK2, Ayşe Kübra ŞAHAN1, Deniz İNAL İNCE1, Tülin DÜGER1 Merve FIRAT
P137 poster Genç yetişkinlerde aerobik egzersizin kognitif fonksiyonlar üzerine akut etkileri Emre BASKAN1, Özden BASKAN2, Güzin KARA1, Aziz DENGİZ1 Emre BASKAN
P138 poster Whipple cerrahisi sonrası pulmoner rehabilitasyon sonuçları: olgu sunumu Fatma Rümeysa KOÇ1, Naciye VARDAR YAĞLI2, Aydın İNAN1, Celal İsmail BİLGİÇ1 Fatma Rümeysa KOÇ
P139 poster Krizotinib etken maddeli ilaç kullanan akciğer kanserli bir hastada aerobik egzersiz eğitimi ve inspiratuar kas eğitiminin egzersiz kapasitesi ve solunum fonksiyonları üzerine etkisi Kübra Kılıç1, Naciye Vardar Yağlı1, Saadettin Kılıçkap2 Kübra KILIÇ
P140 poster Postür eğitimi semineri sonrası yaylı çalgı müzisyenlerinin bilgi düzeylerinin incelenmesi Eda AÇIKALIN1, Songül ATASAVUN UYSAL1, Arzu DEMİRCİOĞLU1, Ceylan KABAKCI2 Eda AÇIKALIN
P141 poster Diskinetik  Serebral Palsi’li Çocuklarda  Distoni ve Koreoatetozun Fonksiyon, Aktivite, Katılım  ve Yaşam Kalitesi  Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Eda BURÇ ,Mintaze Kerem Günel Eda BURÇ